ต้นแบบกังหันลมรอบทิศทาง สำหรับผลิตไฟฟ้าในเมืองใหญ่

ปกติแล้วกังหันลมผลิตไฟฟ้ามักจะมีขนาดใหญ่และติดตั้งไว้ตามทุ่งกว้างซึ่งกระแสลมมีทิศทางแน่นอน...

Read More