ยาน TGO ตรวจพบแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใต้หุบผายักษ์บนดาวอังคาร

ยานโคจร TGO (Trace Gas Orbiter) ในโครงการ ExoMars...

Read More