พบสาเหตุที่ทำให้โลกในบรมยุคเฮเดียนที่ร้อนดังนรก กลับเย็น​ตัวลงอย่างรวดเร็ว​

บรมยุคเฮเดียน คือยุคแรกเริ่มก่อกำเนิดของโลกใบนี้...

Read More