ธารน้ำแข็งทางตะวันออกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์ กำลังละลายอย่างรวดเร็ว

ธารน้ำแข็ง Zachariae Isstrom กำลังละลายลงทะเล หากยังดำเนินไปไม่หยุด...

Read More