ยืนยันดาวหางเบนาดีเนลลี-เบิร์นสไตน์ เป็น​ดาวหางขนาดใหญ่​ที่สุด​ในระบบสุริยะ​เท่า​ที่มีบันทึก​มา

ดาวหาง​ C/2014 UN 271 “เบนาดีเนลลี-เบิร์นสไตน์”...

Read More