ยาน DSCOVR ถ่ายภาพ “ด้านหลังดวงจันทร์” มาให้ชม

จากระยะห่าง 1.5 ล้านกิโลเมตร ยาน  DSCOVR ส่งภาพดวงจันทร์ขณะเคลื่อนผ่านโลก ให้เราสามารถได้เห็น...

Read More