พบดวงจันทร์นอกระบบสุริยะ ดวงใหญ่เท่าดาวเนปจูน

นับถึงขณะที่กำลังเขียนบทความอยู่นี้ เราพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ (Exoplanet)...

Read More