จะฟังเสียงวงซิมโฟนีแห่งจักรวาลจากคลื่นความโน้มถ่วงยังไง จีนวางแผนไว้แล้ว

จีนตะครุบโอกาสต่อจาก LIGO เตรียมส่งยานอวกาศตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงภายในปี 2030 ใครจะไวเท่าจีน...

Read More