คนไทยร่วมกันดีใจ ชื่อ “ชาละวัน” ชนะผลโหวด ได้ใช้เป็นชื่อเรียกระบบดาว

สหพันธ์ดาราศาสตร์สากล ได้ประกาศผลโหวดการตั้งชื่อดาว และประเทศไทยได้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ชนะเลิศ...

Read More