มาแล้ว หุ่นยนต์ที่สามารถกระโดดไปมาบนผิวน้ำ

นักวิทยาศาสตร์พัฒนาหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่สามารถเดินทางไปมาบนผิวน้ำได้เหมือนแมลง แมลงบางขนิด...

Read More