การคัดเลือกเข้าเป็นนักบินอวกาศนาซารอบต่อไป ยากกว่าเข้าฮาวาร์ด 74 เท่า

นาซาเปิดรับนักบินอวกาศรุ่นใหม่ไม่เกิน 14 คน จากจำนวนรับสมัครกว่า 18,300 คน ...

Read More