วันหนึ่ง เราจะขาดแคลน “เบียร์” เพราะปัญหาโลกร้อน

ปัญหาโลกร้อนเริ่มลามไปสู่เรื่องราวต่างๆในชีวิตประจำวันไม่เว้นแม้แต่เครื่องดองของเมา...

Read More