วันนี้เป็นวันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่ดวงจันทร์เสวยมาฆฤกษ์ หรืออธิบายเป็นภาษาในสมัยนี้ก็คือวันที่ดวงจันทร์เต็มดวงโดยมีฉากหลังเป็นหมู่ดาวมาฆะ ซึ่งหมู่ดาวมาฆะของคนอินเดียโบราณก็คือหมู่ดาวราศีสิงห์ตามที่รู้จักกันเป็นสากล โดยคืนนี้ดวงจันทร์จะไปปรากฏใกล้กับดาวเรกูลัสหรือดาวหัวใจสิงห์

ซูเปอร์มูนคร้้งนี้ ถือเป็นซูปเปอร์มูนครั้งที่ 2 ของปี 2562 โดยครั้งแรกคือวันเพ็ญในเดือนมกราคมที่ผ่านไป และครั้งที่ 3 คือในเดือนมีนาคมที่กำลังจะมาถึง

ซูเปอร์มูนครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่สำคัญที่สุดในปีนี้ นัน่คือดวงจันทร์เข้ามาใกล้โลกที่สุดที่ระยะ
356,800 กิโลเมตร

ดวงจันทร์นั้นโคจรรอบโลกเป็นวงรีจึงมีระยะห่างจากโลกไม่คงที่ จุดที่ดวงจันทร์อยู่ห่างไกลโลกมากที่สุด เรียกตามภาษาดาราศาสตร์ว่า “Apogee” ซึ่งจะทำให้ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏเมื่อมองด้วยตาเปล่าเล็กที่สุด ส่วนจุดที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุดเรียกตามภาษาทางดาราศาสตร์ว่า “Perigee” จะทำให้ดวงจันทร์มีขนาดปรากฏเมื่อมองด้วยตาเปล่าใหญ่ที่สุด ท่านสามารถเปรียบเทียบขนาดที่แตกต่างกันได้ตามรูปประกอบบทความนี้

ส่วนคำว่า ซูเปอร์มูน (Super moon) นั้นเป็นคำเรียกที่ไม่เป็นทางการ แต่เป็นที่นิยมกันทั่วไป โดยซูปเปอร์มูนครั้งนี้ ชาวอเมริกันจะเรียกเป็นคำเฉพาะว่า Super snow Moon

เหตุที่มีคำว่า “snow” เพิ่มมาในชื่อเกิดจากการที่ชาวอเมริกันเรียกพระจันทร์เต็มดวงในแต่ละเดือนด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน Snow moon หมายถึงจันทร์เต็มดวงครั้งที่ 2 ในฤดูหนาว นอกจากนี้ยังมีชื่อเรียกจันทร์เพ็ญที่แตกต่างกันไปตามเดือนทั้ง 12 เดือนเช่นในเดือนหน้าจะเรียกจันทร์เต็มดวงว่า Worm Moon ในเดือนเมษายนเรียก Pink Moon ในเดือนพฤษภาคมเรียก Flower Moon ในเดือนมิถุนายนเรียก Strawberry Moon เป็นต้น

ค่ำคืนนี้ดวงจันทร์จะปรากฏมีขนาดใหญ่กว่าปกติและจะสว่างสุดในเวลา 22:53 ตามเวลาในประเทศไทยซึ่งเป็นนาทีที่ดวงจันทร์เข้าใกล้โลกที่สุด

อย่าพลาดชม

เรียบเรียงโดย @MrVop