สนามแม่เหล็กของดวงอาทิตย์ ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่างๆตามมาหลายแบบ เช่นการเกิดการลุกโพลงของจุดวาบ (solar flares) การปล่อยมวลโคโรนา (CME) และอื่นๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อโลกเราและดาวเคราะห์บริวารไม่มากก็น้อย แต่จากการศึกษาล่าสุดพบว่าเมื่อเทียบกับดาวฤกษ์ชนิดเดียวกันแล้ว ดาวฤกษ์เหล่านั้นส่วนใหญ่มีกิจกรรมของสนามแม่เหล็กที่ “ดุเดือด” กว่าดวงอาทิตย์ของเรามากมายหลายเท่า จนดวงอาทิตย์ของเราดูสงบเรียบร้อยไปเลย

ทีมนักวิจัยจากสถาบันมักซ์พลังค์เพื่อการวิจัยระบบสุริยะ เมืองเกิททิงเงินประเทศเยอรมนี นำโดย Dr. Sami Solanki ได้ทำการศึกษาดาวฤกษ์ในแถบลำดับหลัก จำนวน 369 ดวงที่ล้วนแล้วแต่มีดาวเคราะห์เป็นบริวาร พบว่าดาวฤกษ์เหล่านี้เกือบทั้งหมดมีกิจกรรมของสนามแม่เหล็กที่มากกว่าดวงอาทิตย์ทั้งสิ้น ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมจะส่งผลกับดาวเคราะห์บริวารมากตามไปด้วย

การวิจัยครั้งนี้อาศัยการวิเคราะห์การแปรผันของความสว่างของดาวฤกษ์ต่างๆที่สังเกตด้วยกล้องโทรทรรศน์อวกาศเคปเลอร์และไกอา พบอัตราการแปรผันของความสว่างในระดับสูงมากเมื่อเทียบกับดวงอาทิตย์ของเรา (ดูภาพบน) แน่นอนว่าระดับของพายุลมดาวฤกษ์ รวมทั้งการปล่อยมวลโคโรนา หรือ การลุกโพลงต่างๆย่อมมากกว่าทั้งความรุนแรงและจำนวนครั้ง อาจส่งผลไกลถึงดาวเคราะห์ในระบบนั้นๆจนเลยวงโคจรที่เหมาะสมกับการก่อชีวิตออกไป เป็นอุปสรรคต่อชีวิตต่างๆ (หากมี) ก็เป็นได้ แต่ผลการวิจัยครั้งนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่า ความสงบของดวงอาทิตย์เรานั้นจะเป็นแบบนี้อย่างถาวรหรือเกิดเป็นคาบยาวในหลักพันล้านปี ซึ่ง าจต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

งานวิจัยครั้งนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร journal Science อ่านได้ที่ https://science.sciencemag.org/content/368/6490/518.full

เรียบเรียงโดย @MrVop