งานวิจัยสุด พบไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรคระบาด COVID-19 สามารถคงอยู่บนผิวหน้ากากอนามัยได้นานถึง 7 วัน และไวรัสนี้มีความอ่อนไหวต่ออุณหภูมิสูง

นักวิทยาศาสตร์ ทำการทดลองฟักตัวไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 นาน 14 วัน จากนั้นนำไวรัสไปไว้ในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันเพื่อให้ทราบคุณลักษณะในการคงอยู่ของไวรัสนี้ว่าสามารถคงอยู่ได้ยาวนานเพียงใด

ในเรื่องอุณหภูมิ จากการทดลองพบว่าไวรัสชนิดนี้มีความเสถียรสูงที่อุณหภูมิ 4°C ซึ่งทำให้มันสามารถคงอยู่ได้นานมาก แต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิไปที่ 70°C ไวรัส SARS-CoV-2 จะหมดสภาพภายใน 5 นาที

ในเรื่องของพื้นผิว ทีมนักวิทยาศาสตร์ทดลองนำไวรัสบนของเหลวไปหยดไว้บนพื้นผิวต่างโดยกำหนดอุณหภูมิไว้ที่ 22°C (อุณหภูมิห้อง) และให้มีความชื้นสัมพัทธ์ไว้ที่ 65% พบว่าไวรัสสามารถ

  • อยู่บนกระดาษทิชชูหรือกระดาษสำหรับใช้งานตามสำนักงานทั่วไปได้นาน 3 ชั่วโมง
  • อยู่บนไม้และผ้าได้นาน 2 วัน
  • อยู่บนกระจกหรือแก้วได้นาน 4 วัน
  • อยู่บนพลาสติกหรือเหล็กกล้าไร้สนิมได้นาน 7 วัน
  • อยู่บนผิวหน้ากากอนามัยได้นาน 7 วัน
  • อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นกรดได้ถึง pH3
  • อยู่บนสิ่งแวดล้อมที่เป็นด่างได้ถึง pH10

การทดลองก่อนหน้านี้ มีข้อมูลว่าไวรัส SARS-CoV-2 คงอยู่บนผิวทองแดงได้นาน 4 ชั่วโมงและอื่นๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ไวรัสนี้สามารถถูกกำจัดได้ด้วยสบู่ขจัดไขมันและเอทิลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป ดังนั้นเราจึงควรทำความสะอาดวัคถุที่สัมผัสร่วมกันอย่างระมัดระวัง เช่น ลูกบิดหรือที่จับประตู สวิตช์ไฟ ราวบันได ปุ่มลิฟต์ เหรียญและธนบัตร ฯลฯ รวมทั้งต้องล้างมือทันทีที่ถอดหน้ากากอนามัย ซึ่งต้องหาวิธีพับและทิ้งหน้ากากอย่างถูกต้องด้วย เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสนี้

อ้างอิง https://www.thelancet.com/journals/lanmic/article/PIIS2666-5247(20)30003-3/fulltext

เรียบเรียงโดย @MrVop