ภาพจากรัฐราชาสถาน ทางตอนเหนือของอินเดีย
ภาพจากกรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล โดย Sylvain Weiller
ภาพจาก รัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดีย โดย Sarchit Gupta 
ภาพจากเมือง Pilkhuwa รัฐอุตราขันธ์ ประเทศอินเดีย 13:35 ตามเวลาไทย โดย @UttaranchalFrnd
ภาพจากกรุงการาจี ประเทศปากีสถาน
ภาพจากกรุงโดฮา เมืองหลวงของกาตาร์ โดย Salim Matramkot
สุริยุปราคาวงแหวนจาก เมืองเดห์ราดุน รัฐอุตรขันธ์ ใกล้กับแนวเทือกเขาหิมาลัย โดย @Nabaprajanma
ภาพจากเมืองกวางโจว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน