ช่วงสัปดาห์ที่่ผานมา บริษัท SeaBubbles ผู้ผลิตเรือแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าแบบไฮโดรฟอยล์ชื่อ “บับเบิลส์” ได้ทดการแล่นทดสอบผลงานของทางบริษัทฯในแม่น้ำแซน กลางกรุงปารีส

“บับเบิลส์ สามารถบรรทุกผู้โดยสารได้คราวละ 4 คน รวมคนขับอีก 1 คน ไม่มีเสียงดัง ไม่สร้างมลภาวะ เพราะใช้พลังงานไฟฟ้า 100% ผ่านแบตเตอรีลิเธียม ถือเป็นยานพาหนะเพื่อสิ่งแวดล้อมแห่งอนาคตอย่างแท้จริง

“บับเบิลส์ยังอยู่ในเฟสของการทดสอบ เรือจะจอดเอาท้องแตะน้ำ แต่เมื่อผู้โดยสารขึ้นไปนั่งประจำที่แล้วเรือเริ่มแล่น ตัวเรือจะยกลอยขึ้นแบบเรือไฮโดรฟอยล์ทั่วไป เพื่อลดแรงต้านน้ำ ทำให้สามารถวิ่งได้ที่ความเร็วประมาณ 12 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้เป็นเรือโดยสารในรูปแบบของเรือแท็กซี ที่นอกจากช่วยแก้ปัญหาจราจรที่คับคั่งในชั่วโมงเร่งด่วนของกรุงปารีสแล้ว เรือนี้ยังเป็นเหมือนการจุดประกายให้เริ่มใช้ยานยนต์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการขนส่งมวลชนอย่างจริงจังด้วย

ท่านสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บของบริษัทผู้ผลิตเรือลำนี้ ซึ่งเป็นสตาร์ทอัพได้ที่ [ลิงค์นี้]

เรียบเรียงโดย @MrVop