นักบรรพชีวินวิทยาค้นพบกระดูต้นขาไดโนเสาร์ขนาดมหึมาที่หลุมขุดค้นแห่งหนึ่งทาง ตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศส

กระดูกต้นขาดังกล่าวมีความยาวถึง 2 เมตร ซึ่งน่าจะเป็นของไดโนเสาร์ชนิดซอโรพอด หรือที่เรารู้จักกันว่าไดโนเสาร์คอยาว ซึ่งเป็นไดโนเสาร์ที่กินพืชเป็นอาหารหลัก และพบได้ทั่วไปตั้งแต่ต้นยุคจูราสิคถึงยุคครีเตรเชียส

กระดูกยักษ์ที่ปรากฏที่หลุมขุดค้น Angeac-Charente ใกล้ๆ เมืองคอนยัคของฝรั่งเศสชื้นนี้ ประเมินกันว่าน่าจะเป็นของไดโนเสาร์คอยาวที่มีน้ำหนักตัวประมาณ 40 ถึง 50 ตัน มีอายุราว 140 ล้านปี น่าาจะเป็นของไดโนเสาร์ในยุคจูราสสิค และในหลุมขุดค้นแห่งเดียวกันนี้เคยมีการพบฟอสซิลของไดโนเสาร์และสัตว์อื่นๆอีกมากกว่า 7,500 ชิ้นนับตั้งแต่ปี 2010 ถือเป็นหลุมขุดค้นที่มีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์มากที่สุดแหล่งหนึ่งในยุโรป

เรียบเรียงโดย @MrVop