นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันเทคโนโลยี ETH ในเมืองซูริก ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พบเทคนิคพิเศษในการทำให้น้ำยังคงเป็นน้ำ ไม่อาจกลายเป็นน้ำแข็ง แม้ว่าจะถูกทำให้เย็นลงจนแตะระดับ -263°C หรือ สูงกว่าระดับศูนย์สัมบูรณ์ (0 เคลวิน) เพียงเล็กน้อยก็ตาม

นี่เป็นการทำลายสถิติใหม่ของปี 2018 ที่เคยทำไว้ที่ -45°C ครั้งนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์นำโดยศาสตราจารย์ Ehud Landau จากภาควิชาเคมีของ ม.ซูริก พบเทคนิคใหม่ที่จะทำให้น้ำยังคงมีสภาพเป็นของเหลวภายใต้ความเย็นยิ่งยวด โดยการดักและแยกกักเก็บโมเลกุลน้ำไว้ใน
โพรงขนาดเล็กกว่าระดับนาโนเมตรของโมเลกุลไขมันสังเคราะห์ Lipidic mesophase ซึ่งโครงสร้างของโมเลกุลไขมันเองนั้นจะไม่แข็งตัวที่อุณหภูมิต่ำอยู่แล้ว


โมเลกุลไขมัน Lipidic mesophase ที่ใช้ในการกักขังโมเลกุลน้ำไว้ภายในไม่ให้แข็งตัว

และเมื่อโมเลกุลของน้ำขณะเป็นของเหลวถูกกักขังไว้ในโพรงของโมเลกุลไขมันได้รับความเย็น มันจะพยายามเรียงตัวเป็นผลึกแต่กลับเรียงตัวไม่สำเร็จเนื่องจากโพรงมีขนาดเล็กมาก โมเลกุลของน้ำนั้นจึงยังมีสภาพเป็นของเหลวอยู่ต่อไปไม่เรียงตัวเป็นผลึกน้ำแข็ง แม้ว่าจะลดอุณหภูมิลงไปแตะระดับ 10 เคลวินก็ตาม

งานวิจัยนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Nature Nanotechnology.

เรียบเรียงโดย @MrVop