“คาเฟอีน” ส่วนประกอบสำคัญของกาแฟ เครื่องดื่มที่ทุกผู้คนทั่วโลกชื่นชอบ แทบจะเรียกได้ว่าเป็นเครื่องดื่มประจำวันเพื่อเรียกความสดชื่นกระปรี้กระเปร่า ล่าสุดทีมนักวิจัยด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตลอสแอนเจลิส (UCLA) ของสหรัฐฯ ได้ไอเดียแปลกแหวกแนวระหว่างมื้อกาแฟช่วงเช้าของวันหนึ่ง ในการนำ “คาเฟอีน” จากกาแฟมาเพิ่มพลังให้เซลล์สุริยะ

ทั้งนี้มีเหตุมาจากทีมผู้วิจัยนึกขึ้นได้ว่าคาเฟอีน (Caffeine) ในกาแฟนั้นเป็นสารประกอบอัลคาลอยด์ ซึ่งมีโครงสร้างโมเลกุลที่อาจจะทำปฏิกิริยากับแร่เพอรอฟสไกต์ (Perovskite) ซึ่งเป็นวัสดุเก็บเกี่ยวแสงที่ใช้ในการผลิตเซลล์สุริยะ จนทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเปลี่ยนแสงเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น

หลังจากทดลองเติมกาเฟอีนลงในชั้นผลึกแร่เพอรอฟสไกต์ของเซลล์สุริยะ แล้วนำไปตรวจสอบถึงความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างทางเคมีด้วยรังสีอินฟราเรด พบว่าส่วนหนึ่งของโมเลกุลกาเฟอีนเกิดการสร้างพันธะกับส่วนไอออนตะกั่วของแร่เพอรอฟสไกต์อย่างแน่นหนา เพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์สุริยะชนิดนี้ขึ้นถึงกว่า 20% และช่วยไม่ให้ชั้นผลึกแร่เสียหายเมื่อเซลล์สุริยะมีอุณหภูมิสูงขึ้นอีกด้วย


ผลการค้นพบนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ Joule 
เรียบเรียงโดย @MrVop
เครดิตภาพ https://solarbuildermag.com