จากความเชื่องช้าของการคิดค้น ผลิต ทดลอง และอนุมัติ ทั้งวัคซีนและยาต้านเพื่อต่อสู้กับการระบาดใหญ่ของไวรัส SARS-CoV-2 ต้นเหตุของโรค COVID-19 นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงต่างเร่งมือวิเคราะห์วิจัยเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับไวรัสนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่เนื่องจาก SARS-CoV-2 เป็นไวรัสใหม่ที่เพิ่งรู้จัก จึงยังมีชิ้นส่วนปริศนามากมายที่นักวิจัยต้องขบคิด ถึงอย่างนั้นคำถามที่ยังไม่ได้รับคำตอบจำนวนมากยังคงอยู่ ล่าสุดทีมงานจาก MIT และโรงพยาบาลเด็กบอสตันพบว่าหนึ่งในโปรตีนของระบบภูมิคุ้มกันที่เรียกว่า อินเตอร์เฟียรอน (Interferon) อาจช่วยให้ไวรัสเข้าสู่เซลล์ได้ง่ายขึ้น

อินเตอร์เฟียรอน หรืออาจย่อว่า IFN คือโปรตีนในระบบภูมิคุ้มกันที่ถูกผลิตขึ้นมาเป็นด่านแรก นั่นคือเป็น “กองลาดตะเวน” ที่จะเข้าไปพบและเตือนภัยเมื่อมีสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกาย โปรตีน IFN จะสามารถไปชักนำให้เซลล์อื่นๆ ที่ใกล้เคียงให้มีการสร้างสารโปรตีนกลุ่มหนึ่งที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญของไวรัสขึ้นมาได้ และนี่คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์บางหน่วยงานสนใจจะใช้ IFN ในการต้านไวรัสโรค COVID-19 แต่การค้นพบจากทีมงานของ ผศ.นพ. โฮเซ ออร์โดวาส-มอนตาเนส จากโรงพยาบาลเด็กบอสตันและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อาจทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไป

สิ่งที่ทางทีมงานค้นพบก็คือโปรตีนอินเตอร์เฟียรอนหรือ IFN จะไปทำให้เซลล์มีการสร้างโปรตีนที่เรียกว่า ACE2 ขึ้นมาด้วยเป็นจำนวนมาก และนี่คือปัญหา เนื่องจากสไปค์โปรตีนที่หนามของไวรัส SARS-CoV-2 นั้นใช้โปรตีน ACE2 เป็นตัวรับหรือ receptor ในการเจาะเข้าสู่เซลล์โฮสต์ เมื่อมี ACE2 เกิดขึ้นมาเป็นจำนวนมาก ก็เหมือนเป็นการเพิ่มโอกาสให้ไวรัสเข้าสู่เซลได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น นั่นคือไวรัสนี้ใช้ “กองลาดตะเวน” ในระบบภูมิคุ้มกันของเรามาโจมตีร่างกายเราเอง

การใช้อินเตอร์เฟียรอนในการต้อสู้ไวรัสจึงต้องรอบคอบ เราต้องรู้ช่วงเวลาและปริมาณการให้อินเตอร์ฟีรอนเข้าไปในร่างกายผู้ป่วยแต่ละราย เราต้องการจะหาจุดสมดุลที่ทำให้อินเตอร์ฟีรอนยับยั้งไวรัสโรคโควิด-19 ได้โดยไม่กลายเป็นเครื่องมือให้ไวรัสโรค COVID-19 ใช้ย้อนมาทำร้ายเรา ซึ่งทีมงานยังต้องทำงานไปอีกระยะเพื่อศึกษาเซลล์ที่มีความเสี่ยงถูกไวรัสโจมตีสูงไปศึกษาเพิ่มเติม เพื่อหาทางใช้อินเตอร์ฟีรอนให้ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้งหาวิธีรักษาโรคโควิด-19 ในแนวทางอื่นด้วย

งานวิจัยนี้ตีพิมพืเผยแพร่ใน https://www.cell.com/pb-assets/products/coronavirus/CELL_CELL-D-20-00767.pdf

เรียบเรียงโดย @MrVop