การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา SARS-COV-2 ไปทั่วโลกเวลานี้ มีผลวิจัยยืนยันว่าต้นกำเนิดคือไวรัส Bat-CoV-RaTG13 ที่แพร่ในหมู่ค้างคาวเกือกม้าจีน ผ่านทางสัตว์ตัวกลางอีกชิดหนึ่งซึ่งเป็นปริศนาว่าคือสัตว์อะไร โดยก่อนหน้านี้มึงานวิจัยออกมาว่าไวรัสโคโรนาใน “ตัวนิ่ม” มีความใกล้เคียงทางพันธุกรรมค่อนข้างมาก ตามบทความที่เราเสนอไปก่อนหน้านี้ แต่ล่าสุดก็มางานวิจัยแย้งออกมา

งานวิจัยนำโดย ดร. จิน ผิงเฉิน พบว่า ตัวนิ่มพันธ์ุมาลายู Malayan pangolins (Manis javanica) เป็นพาหะของไวรัสโคโรนาที่มีชื่อว่า pangolin-CoV-2020 ที่มีความคล้ายคลึงทางพันธุกรรมกับทั้งไวรัส Bat-CoV-RaTG13 ในค้างคาว กับไวรัส SARS-COV-2 ต้นเหตุของโรคโควิด-19 ในมนุษย์ แต่เมื่อวิเคราะห์สายวิวัฒนาการและลำดับกรดอะมิโนพิเศษในยีน S โดยละเอียดแล้ว พบว่าไวรัส pangolin-CoV-2020 มีความน่าจะเป็นน้อยมากที่จะเป็นบรรพบุรุษของไวรัส SARS-COV-2 ดังนั้น จึงสรุปได้ในเบื้องต้นว่า ตัวนิ่ม ไม่น่าจะใช่พาหะตัวกลางของไวรัสโคโรนาจากค้างคาวสู่มนุษย์

นั่นหมายถึงปริศนาของสัตว์พาหะตัวกลางสำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ยังคงอยู่ให้ค้นหาต่อไป ท่ามกลางข่าวลือจากทฤษฎีสมคบคิดว่าเหตุที่ไม่อาจหาตัวกลางได้พบก็เนื่องจากไวรัสนี้เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ตัดต่อพันธุกรรมมาจากห้องแล็บนั่นเอง

แต่ทั้งนี้แม้ตัวนิ่มจะไม่เป็นพาหะตัวกลางของไวรัสโคโรนาสู่มนุษย์ การบริโภคสัตว์สงวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อย่างตัวนิ่มก็ควรจะถึงจุดยุติเสียที

ที่มา http://www.sci-news.com/medicine/sars-cov-2-coronavirus-pangolins-08432.html

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน https://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1008421

เรียบเรียงโดย @MrVop