Cheil Worldwide บริษัทลูกของ Samsung ออกแบบแจกันดอกไม้ “Firevase” ซึ่งมีลักษณะเหมือนแจกันปกติ โดยจะใช้ขว้างไปยังบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้ดับไฟ ซึ่งตัวแจกันนี้จะมีโพแทสเซียมคอร์บอเนตซึ่งจะเย็นตัวลงและมีปฏิกิริยายับยั้งออกซิเจนอย่างรวมเร็วอยู่ชั้นนอก และชั้นในนั้นจะมีไว้สำหรับใส่น้ำตามปกติ

Dezeen รายงานว่ามีแจกัน Firevases ถูกผลิตขึ้นถึง 100,000 ชิ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญที่ใช้ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้และให้มีเครื่องดับเพลิงภายในบ้านขในเกาหลีใต้ ซึ่งมีคำสั่งมาตั้งแต่ปี 2017 แล้ว แต่ยังมีเพียง 60% เท่านั้นที่มีอุปกรณ์ดับเพลิงภายในบ้าน

อย่างไรก็ตาม การผลิตแจกัน Firevases นี้ก็ได้ประสบความสำเร็จในการทำแคมเปญและเกิดเป็น Viral ซึ่งตามรายงานนั้นมีบ้านที่ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิงเพิ่มขึ้นถึง 8% Cheil Worldwide ก็ได้สั่งผลิตแจกันนี้เพิ่มขึ้นอีกถึง 200,000 ชิ้น