บริเวณที่สนามแม่เหล็กโลกอ่อนแรงผิดปกติเหนือมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้ หรือที่เรียกกันว่า Southern Atlantic Anomaly (SAA) กำลังขยายตัวไปสู่ทวีปแอฟริกา ทั้งยังพบว่าความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกในบริเวณดังกล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลดังกล่าวมากลุ่มดาวเทียม 3 ดวงในโครงการ Swarm ขององค์การอวกาศยุโรป (ESA) ที่ตรวจพบการขยายตัวไปทางทิศตะวันออกของรูโหว่แม่เหล็กดังกลาว ที่เวลานี้และในอนาคตยังมีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงไปและอาจขยายตัวต่อไปอีก

จากข้อมูลตลอด 50 ปีที่ผ่านมา บริเวณ SAA นี้มีความเข้มของสนามแม่เหล็กโลกลดต่ำลงจาก 24,000 นาโนเทสลา เหลือเพียง 22,000 นาโนเทสลา และยังลดลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังพบว่า นับแต่ทศวรรษ 1970 เป็นต้นมา บริเวณ SAA นี้มีแนวโน้มขยายตัวกว้างขึ้นไปทางตะวันออกราว 20 กิโลเมตรต่อปี 

สนามแม่เหล็กโลก คือเกราะป้องกันตามธรรมชาติที่คอยสกัดกั้นรังสีอันตรายจากอวกาศ โดยเฉพาะรังสีคอสมิคที่มีพลังงานสูง จึงเป็นเรื่องน่ากังวลถึงการอ่อนแรงลงของเกราะป้องกันนี้ แม้เวลานี้ยังพอมีพลังอยู่บ้าง ยังไม่ถึงกับปล่อยให้รังสีคอสมิคมาถึงพื้นโลกได้ง่ายๆ แต่ในอนาคตหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่

ความผิดปกตินี้ อาจมาจากความเปลี่ยนแปลงในกระบวนการไหลเวียนของโลหะหลอมละลายที่แกนโลก ซึ่งเป็นเหมือนไดนาโมขนาดยักษ์เป็นตัวกำเนิดพลังแม่เหล็ก ที่เหล่านักวิทยาศาสตร์ก็ยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไร มีความเชื่อมโยงกับขั้วแม่เหล็กที่เลื่อนออกไปหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรบ้างในที่สุด ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบกันต่อไป

เรียบเรียงโดย @MrVop