เวลานี้หลายบริษัทการบินชั้นแนวหน้ากำลังแข่งขันกันพัฒนายานบินขึ้นลงตามแนงดิ่ง (
vertical take-off and landing ) หรือยาน VTOL เพื่อเป็นพาหนะรุ่นใหม่สำหรับการเดินทางในชั่วโมงเร่งด่วนในเมืองใหญ่ที่มีการจารจรคับคั่ง

แต่ท่ามกลางการแข่งขันเหล่านี้ ก็มีแนวคิดในการพัฒนายาน VTOL แบบใช้ไฟฟ้าขึ้นมา โดยมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อลดโลกร้อน โดยมียาน Lilium Jet เป็นรายแรกที่ประสบความสำเร็จในการทดสอบการบินกับรุ่นต้นแบบ

ระหว่างนี้เองทางทีมวิจัยของทางมหาวิทยาลัยมิชิแกนก็ได้เริ่มค้นหาคำตอบว่า
ยาน VTOL แบบใช้ไฟฟ้า จะช่วยลดโลกร้อนได้จริงหรือไม่ และ ผลการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Communications ชี้ว่าการลดโลกร้อนด้วยยาน VTOL นั้นมันมีเงื่อนไขที่ไม่ใช่แค่ทุกคนเปลี่ยนมาใช้ยานี้เท่านั้น แต่ปัจจัยต่างๆในการผลิตและใช้งานล้วรนแต่ส่งผลเกี่ยวข้องทั้งสิ้น

ทีมวิจัยพบว่า หากจะให้ยาน VTOL แบบใช้ไฟฟ้านี้สามารถลดการสร้างแก้สเรือนกระจกซึ่งส่งผลไปสู่ปัญหาโลกร้อนได้จริง หนึ่งเลยคือยานนี้ ต้องเดินทางไปไกลในระดับหนึ่ง หากบินในระยะใกล้ก็ไม่ช่วยอะไร เหตุผลเพราะว่ายาน VTOL ทุกชนิดจะเปลืองพลังงานมหาศาลตอนบินขึ้นและบินลง แต่จะประหยัดพลังงานมากเมื่อบินไปในแนวระดับ นั่นหมายถึงการบินขึ้นลงแต่ละครั้งควรใช้งานให้คุ้ม ควรไปไกลมากพอยานบินนี้จึงส่งผลให้ลดโลกร้อนได้

เรื่องต่อมาคือยานบินนี้ต้อมีที่นั่งอย่างน้อย 4 ที่ ไม่ใช่ 2 ที่เหมือนรุ่นต้นแบบ และอาจทำเป็นแท็กซีบินได้แบบที่หลายผู้โดยสารจ่ายค่าที่นั่งเฉพาะขอตนเองและยานจะขึ้นบินเมื่อขายที่นั่งได้ครบทุกที่เท่านั้น จึงจะคุ้มค่าการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้ผล

แน่นอนว่าอาจมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วย เช่นอาจเห็นว่าเป็นเรื่องของการออกแบบยานมากกว่า แต่อย่างน้อยการวิจัยนี้ก็เป็นแนวทางให้ปฏิบัติได้คร่าวๆโดยมุ่งหวังให้ยานบินในอนาคตทุกชนิดพัฒนาโดยเอาเรื่องความเสื่อมถอยของสภาพภูมิอากาศโลกเป็นตัวตั้ง

และทั้งหมดก็ยังคงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้เพราะยังมีปัญหาเรื่องกฏหมายการบิน การจราจร และอีกหลายเรื่องให้คำนึง

เรียบเรียงโดย @MrVop