นักวิทยาศาสตร์ พบโมเลกุลโปรตีนสมบูรณ์แบบในอุกกาบาต Acfer 086 และแน่ใจว่าไม่ใช่รูปแบบโมเลกุลโปรตีนที่พบได้บนโลกเรา ตอกย้ำแนวคิดว่าต้นกำเนิดชีวิตบนโลกอาจมาจากอวกาศ

การค้นพบครั้งนี้เป็นผลงานของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด รวมทั้งทีมงานจากบริษัท เทคโนโลยีชีวภาพ PLEX Corporation & Bruker Scientific จากการวิเคราะห์พบว่าหน่วยการสร้างโปรตีนที่พบในอุกกาบาตนั้นแตกต่างจากโปรตีนที่พบบนโลกเรา ถือเป็นการยืนยันว่าพบโมเลกุลโปรตีนจากแหล่งกำเนิดนอกโลกเป็นครั้งแรก

“โปรตีน” คือสารประกอบชีวเคมี ซึ่งประกอบด้วยพอลิเมอร์สายเดี่ยวที่เป็นเส้นตรงของกรดอะมิโนหรือที่เรียกว่า โพลิเพปไทด์ จำนวนหนึ่งสายหรือมากกว่า สำหรับกรดอะมิโนนั้น นักวิทยาศาสตร์เคยพบในกลุ่มเมฆ Sgr B2 ซึ่งอยู่ห่างโลกเราออกไป 390 ปีแสงตั้งแต่ปี 2014 หรือแม้แต่โมเลกุลน้ำตาล ก็เคยมีพบในอุกกาบาตเข่นกัน แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่พบโมเลกุลโปรตีนที่่มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถือเป็นการตอกย้ำทฤษฎีที่ว่าชีวิตบนโลกเราสมัยโบราณนั้น มาจากหินอวกาศจำนวนมากมายที่พุ่งลงมาชนกลายเป็นอุกกาบาต ภายใต้บรรยากาศในยุคหลายพันล้านปีที่ผ่านมา โมเลกุลโปรตีนหลากหลายรูปแบบที่เดินทางมาจากอวกาศนี้ก็ค่อยๆกลายสภาพเป็นโมเลกุลชีวิตง่ายๆ และวิวัฒนาการต่อไปอีกอย่างยาวนานจนกลายเป็นไซยาโนแบคทีเรีย สิ่งมีชีวิตชนิดแรกของโลกในที่สุด

ทีมงานตีพิมพ์การค้นพบครั้งนี้เผยแพร่ลงในวารสาร Arxiv อ่านได้ที่ https://arxiv.org/abs/2002.11688

เรียบเรียงโดย @MrVop