ภูเขาไฟโปโปคาเตเปลท์ ปะทุเขม่าสูงถึง 11.3 กม.สูงทะลุเข้าไปถึงชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ วานนี้ (3 มิ.ย.62) ตามเวลาท้องถิ่น ทางการเม็กซิโกยกระดับเตือนภัยเป็นระดับสีเหลือง

ตามข้อมูลของศูนย์เฝ้าระวังภูเขาไฟ The Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) Washington [ดูเอกสาร] รายงานการปะทุเมื่อเวลา 22:06 เมื่อคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทย หรือ 15:06 บ่ายวานนี้ (3 มิ.ย.62) ตามเวลาท้องถิ่น เถ้าเขม่าของภูเขาไฟโปโปคาเตเปลท์ได้พุ่งขึ้นถึงระดับ FL370 (หมายถึง Flight level 370 หรือ ความสูง 37,000 ฟุต) มีการแพร่ภาพและคลิปไปตามทวิตเตอร์หลายภาพ

การที่เขม่าภูเขาไฟลอยขึ้นไปถึงชั้นบรรยากาศสตราโตสเฟียร์ อาจทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกลดลงเล็กน้อยเนื่องจากเขม่าหากมีปริมาณมากก็จะไปบดบังแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของการปะทุของภูเขาไฟขนาดใหญ่

อนึ่ง ภูเขาไฟลูกนี้มีชื่อเต็มว่า “ภูเขาไฟโปโปคาเตเปตีเปเติล” มีความหมายว่า ภูเขาแห่งหมอกควัน ตามภาษา Nahuatl ของชาวแอซเท็ค มีความสูงจากระดับน้ำทะเล
5,426 เมตร สูงเป็นอันดับ 5 ในทวีปอเมริกาเหนือ อยู่ห่างกรุงเม็กซิโกซิตี้ออกไปทาตะวันออกเฉียงใต้ราว 70 กิโลเมตร มีอายุราว 200,000 ปี ที่ผ่านมาเคยเกิดการปะทุเขม่าหลายครั้งและมีการระเบิดอีกหลายครั้ง