ทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากฮังการี เยอรมันนีและเวียดนาม ค้นพบตะพาบชนิดใหม่ที่ไม่เคยมีการพบเห็นมาก่อนทางพื้นที่บริเวณตอนกลางถึงตอนเหนือของเวียดนามและบริเวณเกาะไหหลำซึ่งอยู่ในเขตของจีน

ตะพาบชนิดใหม่นี้มีลายบนผิวคล้ายเป็นลายจุด เหมือนกับตะพาบในสปีชีส์ Pelodiscus variegatus ที่พบส่วนใหญ่ในอินโดนีเชีย ซึ่งทางศาสตราจารย์ Uwe Fritz ระบุว่าตะพาบที่พบใหม่นี้ถือเป็นกลุ่มเดียวกับที่พบในอินโดฯแต่แยกเป็นชนิดใหม่ และนับเป็นชนิดที่ 5 ในกลุ่มนี้

จุดที่แตกต่างจากอีก 4 ชนิดเดิมในกลุ่มตะพาบลายจุดคือท้องของมันมีลายแต้มสีดำขนาดใหญ่ ซึ่งเราจะต้องหงายดูจึงจะทราบ อย่างไรก็ตามตะพาบชนิดใหม่นี้ก็อยู่ในความเสี่ยงที่จะลดจำนวนลงเพราะการถูกล่าเป็นอาหารที่เป็นที่นิยมกันในหมู่คนจีนเช่นเดียวกับตะพาบจีนและสายพันธุ์ใกล้เดียง

ตะพาบจัดเป็นเต่าน้ำที่จะพบได้ในแหล่งน้ำที่เป็นน้ำจืดและน้ำกร่อยในเขตร้อนทุกทวีปทั่วโลก ตะพาบมักอาศัยอยู่ในน้ำมากกว่าบนบก โดยตะพาบสามารถกบดานอยู่ใต้น้ำได้นานกว่าเต่า แม้จะหายใจด้วยปอดเหมือนเต่า นั่นคือต้องกลั้นหายใจเมื่อดำน้ำ แต่เมื่ออยู่ในน้ำ ตะพาบจะใช้อวัยวะพิเศษช่วยหายใจเหมือนปลา เรียกว่า “Rasculavpharyngcal capacity” ที่ไม่พบในเต่า

กระดองตะพาบมีลักษณะเป็นหนังที่ค่อนข้างแข็งเฉพาะในส่วนกลางกระดอง แต่บริเวณขอบจะมีลักษณะนิ่มแผ่นกระดองจะปราศจากแผ่นแข็งหรือรอยต่อ ซึ่งแตกต่างจากกระดองของเต่าอย่างสิ้นเชิง ซึ่งขอบที่อ่อนนิ่มนี้เรียกว่า “เชิง”  ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ตะพาบต้องตายลงเป็นจำนวนมากเพราะมนุษย์นิยมรับประทานส่วนที่เป็น “เชิง” นี้เอง

เรียบเรียงโดย @MrVop