ในรายของผู้ป่วยที่เป็นโรคลมชักขั้นรุนแรง เมื่ออาการชักของผู้ป่วยไม่ตอบสนองต่อการรักษาอื่น ๆ แพทย์อาจทำการผ่าตัดที่เรียกว่า (hemispherectomy) เพื่อเอาสมองของผู้ป่วยออกครึ่งหนึ่ง 

ที่น่าประหลาดใจก็คือผลการศึกษาล่าสุดของทีมนักประสาทวิทยาศาสตร์ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งแคลิฟอร์เนียของสหรัฐฯ หรือแคลเท็ก (Caltech) พบว่า เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง ผู้่วยที่ถูกผ่าตัดเอาเนื้อสมองออกไปซีกหนึ่ง สามารถฟื้นตัวเองขึ้นได้เป็นอย่างดี และสามารทำกิจกรรมต่างๆทั้งในด้านเคลื่อนไหวร่างกาย การเดิน การพูด การคิด รวมทั้งสามารถดำรงสติสัมปชัญญะอยู่ได้แทบไม่ต่างจากคนปกติแต่อย่างใด

เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดหายไป สมองสามารถฟื้นฟูเครือข่ายประสาทและส่วนสั่งการต่างๆให้กลับมาทำงานได้ในซีกสมองที่เหลืออย่างน่าอัศจรรย์

ภาพสแกนสมองของอดีตผู้ป่วย 6 รายที่ถูกผ่าตัดเอาเนื้อสมองออกซีกหนึ่งในวัยเด็ก

ทีมวิจัยได้ทำการทดลองโดยเลือกลุ่มผู้ที่เคยผ่านการผ่าตัดเอาเนื้อสมองออกซีกหนึ่งในวัยเด็ก (Hemispherectomy) จำนวน 6 ราย เข้ารับการสแกนสมองด้วยเครื่อง MRI เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่ได้กับกลุ่มบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังนำข้อมูลไปเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลผลสแกนสมองของชาวอเมริกัน 1,482 รายด้วย

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า สมองที่มีอยู่เพียงซีกเดียวของกลุ่ม Hemispherectomy ทั้ง 6 รายมีการทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างเครือข่ายเซลล์ประสาทหลายกลุ่มอย่างแข็งขัน มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายเซลล์ประสาทที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ มากกว่าที่พบในคนทั่วไป ทั้งเครือข่ายการควบคุมอารมณ์ การใช้ความทรงจำ ประสาทสัมผัส หรือสมาธิ เรียกว่าสมองซีกเดียวทำงานมากขึ้นจนเกือบเทียบเท่าสมอง 2 ซีกอย่างเห็นได้ชัด

ทีมผู้วิจัยยังไม่ทราบว่าสมองซีกเดียวที่เหลือสามารถทำเรื่องมหัศจรรย์เหล่านี้ได้อย่างไร แต่ก็เตรียมการทดลองเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าที่ในการสลับซ้ายขวาของอวัยวะเพื่อดูว่าสมองซีกเดียวจะสับสนหรือไม่ การเรียนรู้และทำความเข้าใจสมองมนุษย์จากการวิจัยครั้งนี้ อาจนำไปสู่การค้นพบวิธีดูแลรักษาผู้ป่วยโรคสมองหรือผู้ที่สมองได้รับความเสียหายในอนาคต ให้สามารถฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติ ซึ่งจะเป็นผลดีกับวงการแพทย์เฉพาะทางต่อไป

อ้างอิง https://pressfrom.info/us/lifestyle/health-fitness/-355736-removing-half-the-brain-appears-to-boost-brain-connectivity.html

ทีมวิจัยตีพิมพ์ผลงานเผยแพร่ในวารสาร Cell Reports

เรียบเรียงโดย @MrVop