ทีมนักวิจัยนานาชาตินำโดย ดอกเตอร์. Almerio Camara Gusmao จากสถาบัน Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia ได้ค้นพบลิงติติสายพันธุ์ใหม่ อาศัยอยู่ในป่าของประเทศบราซิล

ตีติเป็นลิงโลกใหม่ มีขนาดเล็ก มักจะอาศัยอยู่ในป่าดิบชื้นทางตะวันตกของลุ่มน้ำอเมซอนในทวีปอเมริกา ใต้ และเป็นลิงที่ถูกคุกคามจากการ สูญเสียถิ่นที่อยู่และถูกล่าเพื่อนำไปขายเป็นสัตว์เลี้ยง

สายพันธุ์ที่ค้นพบใหม่นี้ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Parecis titis อยู่ในสกุล Plecturocebus กลุ่มลิงตีติในเอมะซอน ความยาวร่างกายอยู่ระหว่าง 23 ถึง 46 ซม. (9-18 นิ้ว)  มีขนยาวนุ่มและสีบางสีที่แตกต่างจากสปีชีส์เดิมๆที่เคยเห็นกันมาก่อนหน้านี้

ทีมงานผู้ค้นพบแยกความแตกต่างของลิงสปีชีส์ใหม่นี้จากระดับความเข้มของขนสีเทาที่ขึ้นอยู่ทั่วบริเวณแขน ขา หาง โดยไม่มีสีอื่นมาปน ส่วนขนสีน้ำตาลจะปรากฏอยู่บริเวณแผ่นหลังของมัน เต้านม คอ และส่วนขนบริเวณจอนและคางเป็นสีเทาอ่อนอมขาว

ลิงทีติเป็นลิงที่อยู่อาศัยแบบครอบครัวเล็กๆ ในป่าทึบใกล้แม่น้ำ ประกอบด้วยลิงพ่อแม่ 1 คู่เป็นหลัก และที่เหลือจะเป็นกลุ้มของลูกหลาน ซึ่งเมื่อเติบโตเข้าวัยเจริญพันธุืก็จะแยกตัวไปตั้งกลุ่มใหม่ พวกมันกินผลไม้เป็นอาหารหลักและมีความคล่องแคล่วว่องไวในการเคลื่อนตัวกระโดดไปมาตามต้นไม้

ปัจจุบัน ตีติ ถูกจัดเข้าบัญชีแดงของ IUCN  ถือเป็นลิงที่ถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อยู่ และถูกล่าเพื่อนำไปขายเป็นสัตว์เลี้ยง

ดอกเตอร์ Gusmão และทีมงาน ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการค้นพบนี้ใน วารสาร journal Primate Conservation

เรียบเรียงโดย @MrVop

_____

Almério Câmara Gusmão et al. 2019. A New Species of Titi Monkey, Plecturocebus Byrne et al., 2016 (Primates, Pitheciidae), from Southwestern Amazonia, Brazil. Primate Conservation 33: 21-35