พบสายพันธุ์ไวรัสโคโนนาในตัวนิ่มที่ถูกลักลอบนำเข้าจากมาเลเซียสู่ประเทศจีนมีความใกล้เคียงกับสายพันธุ์ไวรัส SAR-CoV-2 ที่กำลังก่อให้เกิดการระบาดของโรค COVID-19 ไปทั่วโลกเวลานี้

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมดึกดําบรรพ์ที่น่าสงสารอย่างตัวนิ่มถูกลักลอบนำเข้าจากแหลมมาลายูสู่ประเทศจีนจำนวนมหาศาลในแต่ละปี ชาวจีนนิยมบริโภคเนื่้อของตัวนิ่มและนำเกล็ดของมันไปทำยา แต่ล่าสุดในทีมงานวิจัยจากมหาวิายาลัยฮ่องกงนำโดย ดอกเตอร์ทอมมี แลม (Dr Tommy Lam) ได้ศึกษาและพบความสัมพันธ์เป็นอย่างมากระหว่างไวรัสโคโรนาที่พบในตัวนิ่มที่จำหน่ายในมณฑลกวางตุ้งกับไวรัสโคโรนา SAR-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ COVID-19

ภาพแสดงการเรียงลำดับใน receptor-binding domain (RBD) บริเวณ “หนาม” ของโคโรนาไวรัสชนิดต่างๆที่เป็นส่วนที่เข้าต่อเชื่อมกบโปรตีน ACE2 ของเซลล์มนุษย์ สังเกตในกรอบสีเหลือและแดงจะเห็นลำดับของเรซิดีวของกรดอะมิโนจากไวรัสโคโนาสายพันธุ์กวางตุ้งและ SAR-CoV-2 ที่กำลังระบาดเวลานี้มีความเหมือนกันยิ่งกว่าลำดับขอไวรัสสายพันธุ์อื่น

โคโรนาไวรัส SAR-CoV-2 นั้นค่อนข้างแน่นอนว่ามาจากค้างคาวเกือกม้าจีน แต่มันได้ผ่านการวิวัฒนาการใน “สัตว์ตัวกลาง” ที่เป็นปริศนาชนิดหนึ่งจนทำให้ไวรัสนี้กลายพันธุ์ก่อให้เกิดลักษณะของการ Zoonotic คือการระบาดจากสัตว์สู่มนุษย์ แม้เวลาก็ยังไม่อาจระบุ “สัตว์ตัวกลาง” ลงไปให้แน่นอนได้ (เคยมีงานวิจัยว่าอาจเป็นงูทับสมิงคลาจีน) ทางทีมวิจัยของดอกเตอร์ทอมมี พบว่ามีความสัมพันธ์กันระหว่างองค์ประกอบทางโปรตีนในหลายจุดของโคโรนาไวรัสที่พบในตัวนิ่มที่จำหน่ายในตลาดสดของมณฑลกวางตุ้งยิ่งกว่าไวรัสในสัตว์ชนิดอื่น

ดร. ดานชาเลนเจอร์จากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ดได้เคยระบุว่า ตัวนิ่มนั้น เป็นที่รู้จักกันดีในการเป็นโฮสต์ของเชื้อไวรัสโคโรนาหลายสายพันธุ์ ซึ่งเวลานี้อาจเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่องค์กรระหว่างประเทศต่างๆจะเข้ามามีส่วนร่วมกดดันให้ทางจีนยุติการบริโภคและนำเข้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ชนิดนี้  ซึ่งก็ต้องมีการดำเนินการในประเทศต้นทางอย่างมาเลเซีย และบางประเทศในทวีปแอฟริกาด้วย

ที่มา https://www.nature.com/articles/s41586-020-2169-0_reference.pdf

เรียบเรียงโดย @MrVop