จุดเด่นของดาวพฤหัสคือพายุหมุนสีแดงขนาดยักษ์ (GRS) มีความกว้างราว 16,000 กิโลเมตร ใหญ่กว่าโลกเราถึง 1.3 เท่า มีอายุมานานกว่า 300 ปี พายุนี้คล้ายพายุไต้ฝุ่นบนโลกเพียงแต่มีความเร็วลมสูงกว่ามากนั่นคือ 430-680 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หมุนในทิศทางทวนเข็มนาฬิกา รอบการหมุนประมาณ 6 วันของโลก หรือ 14 วันของดาวพฤหัส อยู่ในซีกใต้ของดาวและถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญที่น่าจดจำ

เมื่อเร็วๆนี้ปรากฏมีพายุขนาดใหญ่อีกลูกถิอกำเนิดขึ้นมาเคียงข้างพายุหมุนสีแดงลูกเดิม พายุลูกใหม่นี้เกิดจากพายุหมุนขนาดเล็ก 3 ลูกไหลเข้ามารวมกันในปี 2000 มีสีออกแดงในระยะแรกและค่อยๆกลายเป็นสีขาวในที่สุด ตำแหน่งล่าสุดที่ยานอวกาศจูโนถ่ายภาพมาได้คืออยู่เคียงข้างพายุจุดแดงยักษ์เดิม

นักดาราศาสตร์ตั้งชื่อพายุสีขาวขนาดใหญ่นี้ว่า “Oval BA” ถือเป็นกรณีศึกษาย้อนรอยการกำเนิดพายุหมุนขนาดใหญ่ของดาวแก้สยักษ์ดวงนี้ว่าในอดีตพายุจุดแดงยักษ์เดิมอาจถือกำเนิดมาในรูปแบบเดียวกัน คืออาจเกิดจากการรวมกัน (merge) ของพายุลูกเล็กกว่าหลายลูกและอาจเปลี่ยนสีไปมาจากเดิม จากนี้ยังต้องเฝ้าดูต่อว่า “Oval BA” มีโอกาสเข้าไปรวมกับพายุจุดแดงยักษ์เดิมหรือไม่

ยานจูโนถ่ายภาพนี้เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 โดยถ่ายเป็น 3 ช็อตเอามาต่อภาพเข้าด้วยกัน ขณะที่ถ่ายภาพัวยานโคจรอยู่ห่างจากขอบเมฆชั้นบนสุดของดาวพฤหัส 38,300 กิโลเมตร และกำลังเคลื่อนออกมาที่ระยะ 55,500 กิโลเมตร โดยทำมุมเอียง 49.15 ถึง 59.59 องศา กับเส้นละติจูดใต้ของดาวแก้สยักษ์

มองในแง่ศิลป พายุและมวลเมฆของดาวพฤหัสก็สวยงามดูไม่รู้เบื่อ

เรียบเรียงโดย @MrVop