ระบบสุริยะมีอายุราว 4 พัน 5 ร้อยล้านปีเศษ แน่นอนว่าอายุของโลกเราต้องไม่เก่าแก่ไปกว่านั้น แต่ล่าสุดมีการค้นพบว่าเม็ดฝุ่นที่ฝังตัวอยู่ใน อุกกาบาต “เมอร์ชิสัน” (Murchison)  ที่ตกลงมาวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2512 มีอายุมากกว่า 7 พันล้านปี เรียกว่าอายุของฝุ่นนี้มากกว่าโลกเราและระบบสุริยะเสียอีก

ทีมนักวิทยาศาสตร์จากสหรัฐฯและสวิตเซอร์แลนด์นำโดย รศ. ดร. ฟิลิปป์ เฮกค์ จากมหาวิทยาลัยชิคาโก ค้นพบเม็ดฝุ่นชนิดหนึ่ง ซึ่งติดอยู่ในอุกกาบาต “เมอร์ชิสัน” (Murchison) ที่ตกลงมาจากอวกาศเมื่อ 50 ปีก่อน ในรัฐวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลียเมื่อ เป็นเม็ดฝุ่นซิลิคอนคาร์ไบด์ (Silicon carbide) ขนาด 8 ไมโครเมตร ซึ่งน่าจะก่อตัวขึ้นในระบบดาวฤกษ์ยุคโบราณที่ถือกำเนิดขึ้นก่อนระบบสุริยะของเรา

อุกกาบาตเมชิสัน

ทีมงานใช้วิธีการตรวจหาอายุที่แท้จริงของเม็ดฝุ่นเหล่านี้จากปริมาณของไอโซโทปฮีเลียม-3 (He-3) และนีออน-21 (Ne-21) ซึ่งจะแปรผันตามระยะเวลาที่เม็ดฝุ่นได้สัมผัสและทำปฏิกิริยากับรังสีคอสมิกในห้วงอวกาศ ยิ่งมีปริมาณของไอโซโทปเหล่านี้มากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งแสดงว่าเม็ดฝุ่นดังกล่าวมีอายุเก่าแก่มากขึ้นเท่านั้น

เม็ดฝุ่นเหล่าได้มาจากการบดบางส่วนของอุกกาบาตให้แตกออก จนได้วัสดุที่มีลักษณะคล้ายปูนเปียกและมีกลิ่นเหม็นเหมือนเนยถั่วเน่าออกมา จากนั้นนำเอาวัสดุดังกล่าวไปละลายในกรด ซึ่งจะแยกเอาเม็ดฝุ่นโบราณออกมาได้ทั้งหมด นับจำนวนได้ 40 เม็ด ซึ่งไม่ได้เก่าแก่เท่ากันหมด เม็ดฝุ่นส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 4 พัน 6 ร้อย ถึง 4 พัน 9 ร้อยล้านปี แต่มีฝุ่นอยู่เม็ดหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุด นั่นคือ 7 พัน 5 ร้อยล้านปีดังกล่าว

ระบบดาวฤกษ์นั้นเกิดแล้วตายเป็นวัฎจักร เมื่อดาวฤกษ์อายุมากสิ้นอายุขัย ก็จะมีบั้นปลายแตกต่างกันแล้วแต่มวลของมัน ดาวฤกษ์บางดวงเกิดการระเบิดเป็นโนวา มวลสารต่าง ๆ ที่อยู่ภายในจะถูกเหวี่ยงออกสู่ห้วงอวกาศภายนอก กลายเป็นวัสดุสำหรับการก่อตัวของดาวฤกษ์ดวงใหม่ ชิ้นส่วนเดิมบางส่วนอาจหมุนวนอยู่ในอวกาศรอจนระบบดาวฤกษ์ใหม่ก่อตัวเสร็จก็จะถูกแรงโน้มถ่วงดึงดูดเข้ามา และจจึงตกลงสู่โลกของเรา กลายเป็นฝุ่นในอุกกาบาตตามบทความนี้ เปรียบเทียบง่ายๆได้ว่าฝุ่นนี้เป็นของที่มาจาก “ชาติที่แล้ว” ของดาวฤกษ์ดวงหนึ่งที่ตายแล้วมาเกิดเป็นดวงอาทิตย์นั่นเอง

ทีมงาน ตีพิมพ์ผลการค้นพบข้างต้นในวารสาร PNAS 

เรียบเรียงโดย @MrVop