NASA ได้ส่งอุปกรณ์ขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) เพื่อทำหน้าที่ในการตรวจสอบติดตามการเพิ่มขึ้นของปริมาณก๊าซคาร์บอนไกออกไซด์ (CO₂) ในบรรยากาศโลก

เครื่องมือตัวนี้มีชื่อว่า OCO-3 ออกเดินทางพร้อมเที่ยวบินส่งเสบียงกับจรวดฟอลคอนของ SpaceX จากฐานปล่อยในฟลอริดา วานนี้ตามเวลาไทย

ชื้นส่วนที่ใช้ในการประกอบขึ้นมาเป็นอุปกรณ์ตัวนี้ เป็นส่วนอะไหล่ที่เหลือจากการสร้างดาวเทียมตรวจก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์รุ่นก่อนหน้านี้ คือ OCO-2 ซึ่งถูกส่งออกไปสู่วงโคจรโลกตั้งแต่ปี 2014 [ที่มา]

ข้อมูลที่ตรวจวัดได้ทั้งจาก OCO-2 และ OCO-3 จะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจการสะสมและการเคลื่อนตัวของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศนั้นมีที่มาที่ไปอย่างไร

อุปกรณ์ OCO-3 ในสถานีอวกาศนานาชาติจะโคจรทำมุม 51.64 องศาตามแนวโหนือใต้ ทำให้มันสามารถวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้หลากหลายช่วงเวลาต่อวันในจุดที่กำหนดไว้ เสรีมกับข้อมูลจากดาวเทียม OCO-2 ที่จะโคจรตามแนวลองจิจูดขั้วโลกโดยซิงค์กับแสงอาทิตย์ทำให้มันวัดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ในเวลาเดิมของทุกวัน เมื่อนำข้อมูลทั้ง 2 แหล่งมามาเปรียบเทียบกันก็จะทราบโดยละเอียดว่าการเพิ่มขึ้นของก๊าซที่เป็นสาเหตุของโลกร้อนนี้มีที่มาจากการใช้งานของมนุษย์มากน้อยเพียงใด หรือมาจากแหล่งกำเนิดก๊าซอื่นมากน้อยเท่าใดหรือไม่

ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลของมนุษย์นั้นปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศกว่า 30 ล้านตันต่อปี ควรเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกก่อนจะสายเกินไป

เรียบเรียงโดย @MrVop