ปกติแล้วกังหันลมผลิตไฟฟ้ามักจะมีขนาดใหญ่และติดตั้งไว้ตามทุ่งกว้างซึ่งกระแสลมมีทิศทางแน่นอน มีความคงที่ และมีความเร็วลมมากพอที่จะหมุนโรเตอร์ผลิจไฟฟ้าของกังหันนั้นได้

แต่หากเราต้องการผลิตไฟฟ้าไม่มากสำหรับห้องหรือบ้านหรืออาคารในเมืองใหญ่ ปัญหาก็จะมาจากกระแสลมในเมืองที่มักจะเอาแน่เอานอนไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความเร็วลม ความคงที่  และที่ยากที่สุดคือทิศทาง เนื่องจากอาคารสูงและอุณหภูมิในช่วงต่างๆของวันอาจทำให้กระแสลมเปลี่ยนทิศทางได้เสมอ

Yaseen Noorani และ Nicolas Orellan สองนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแลงแคสเตอร์ ประเทศอังกฤษ ได้พัฒนากังหันลมขนาดเล็กขึ้นมาสำหรับใช้ในเมืองใหญ่โดยเฉพาะ พวกเค้าตั้งชื่ออุปกรณ์นี้ว่า O-Wind

กังหัน O-Wind เป็นกังหันลมรอบที่หมุนได้รอบทิศทางโดยไม่ต้องไปห่วงว่าลมจะมาจากทางใด ไม่ว่าจะเป็นแนวตั้ง คือจากบนลงล่าง จากล่างขึ้นบน แนวเอียง หรือทแยงมุม เรียกว่ารับได้หมด แถมยังหมุนได้แม้ลมจะพัดอ่อน ซึ่งถือว่ารับมือลักษณะกระแสลมในเมืองใหญ่ได้เป็นอย่างดี

ปัญหาคือปริมาณกระแสไฟที่ได้จากกังหันลม O-Wind  เพียงตัวเดียวนั้นไม่มากเท่าใด แค่เพียงพอสร้างกระแสไฟฟ้าให้หลอดไฟเพียงดวงเดียว (จากการทดสอบต้นแบบในอุโมงค์ลม)  แต่ในอนาคตหากอาคารต่างๆในเมืองใหญ่ติดตั้ง O-Wind  ไว้ทุกชั้นทุกห้อง กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ก็น่าจะมากพอใช้งานได้จริงจัง (สำหรับรุ่นที่ผลิตออกขายทั่วไปที่ผ่านการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยีแล้ว)

ผลงานของนักประดิษฐ์ทั้ง 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวด James Dyson Award  ประจำปี 2018 

เรียบเรียงโดย @MrVop