เสือลายเมฆ สัตว์ลึกลับที่พบได้ยากในธรรมชาติ มันเป็นเสือที่มีลวดลายสวยงามเป็นอย่างยิ่งและมีโครงสร้างภายในและลักษณะทางพันธุกรรมต่างจากเสือชนิดอื่น จัดเป็นเสือที่มีขนาดเล็กที่สุดแต่กลับเป็นเสือที่มีเขี้ยวยาวที่สุดในจำนวนเสือทั้งหมดในโลก นั่นคือมีเขี้ยวคู่บนยาวถึง 3.8-4.5 เซนติเมตร กะโหลกและเขี้ยวของมันมีลักษณะคล้ายคลึงกับเสือเขี้ยวดาบที่สูญพันธุ์ไปแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ เสือลายเมฆใช้เกือบทั้งชีวิตอาศัย พักผ่อน และหากินบนต้นไม้ มันเป็นนักปีนชั้นเยี่ยม มีข้อเท้าที่พลิกหมุนได้แบบเดียวกับแมวป่ามาร์เกย์ จึงสามารถห้อยโหนกิ่งไม้ด้วยขาหลังเพียงอย่างเดียวแล้วห้อยหัวลงมาได้ มันยังสามารถไต่กิ่งไม้แบบหงายท้องอยู่ใต้กิ่งไม้ที่เอนเกือบขนานกับพื้นซึ่งเสือที่หากินบนต้นไม้อื่นๆเช่นดาวหรือเสือจากัวร์ก็ทำแบบมันไม่ได้ จึงถือเป็นเสือที่พิเศษเป็นอย่างยิ่ง

ถิ่นที่อยู่ของเสือลายเมฆมีการกระจายพันธุ์ตั้งแต่เนปาล, สิกขิม, ภาคเหนือของอินเดีย, ภาคใต้ของจีน, ไต้หวัน, ตะวันตกของพม่า, ไทย, ลาว, กัมพูชา, เวียดนาม, มาเลเซีย, เกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตรา พวกมันมีจำนานน้อยลงทุกที เนื่องจากหนังที่มีลายสวยงามจึงถูกล่าอย่างหนัก โดยเฉพาะสายพันธุ์ไต้หวัน หรือ เสือดาวลายเมฆฟอร์มอซาน Formosan clouded leopard (Neofelis nebulosa brachyura) ที่ไม่มีผู้ใดพบเห็นมาตั้งแต่ปี 1983 และถูกประกาศว่าสูญพันธ์ไปแล้วในปี 2013 (ตามกฏของ CNA ที่จะประกาศการสูญพันธุ์หากไม่พบเห็นสัตว์ใดก็ตามในรอบ 30 ปี)


ซากเสือลายเมฆสายพันธุ์ไต้หวันที่ถูกสต๊าฟไว้เพื่อตั้งแสดงในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน (
c. 2013. SSR2000/Creative Commons)

แต่เมื่อปีที่ผ่านมา (2018) กลับมีรายงานการพบเห็นเสือลายเมฆสายพันธุ์ไต้หวันนี้ถึง 2 ครั้ง (อ้างอิงตามข่าวนี้ของ Taiwannews) โดยครั้งแรกพบใกล้หน้าผาในป่าแห่งหนึ่ง และอีกครั้งมีผู้พบเห็นหลายคนว่ามีเสือลายเมฆมาอยู่ใกล้รถสกู้ดเตอร์ที่จอดอยู่และมันตกใจวิ่งขึ้นต้นไม้หายไป การพบเห็นทั้งสองครั้งอยู่ในเขตเมืองไถจง 台中 ที่อยู่ภาคกลางเยื้องไปทางตะวันตกของไต้หวัน การที่ยังคงมีผู้พบเห็นแม้ไม่อาจยืนยันโดยภาพถ่าย ตามหลักวิชาการก็ถือว่าไม่อาจประกาศแน่ชัดลงไปได้ว่าสัตว์นั้นสูญพันธุ์ไปโดยแน่นอน ดังนั้นจึงมีการเพิกถอนคำประกาศการสูญพันธุ์ของเสือลายเมฆสายพันธุ์ไต้หวันไว้ก่อน แต่ยังคงถือว่าเป็นสัตว์อนุรักษ์อันดับที่หนึ่ง และคงเป็นเรื่องของการค้นหาร่องรอยของเสือหายากชนิดนี้กันต่อไป

เรียบเรียงโดย @MrVop

**ภาพเสือลายเมฆไต้หวันประกอบบทความเป็นภาพเก่าลิขสิทธิ์ของ Khaled Azam Noor
เรียบเรียงโดย @MrVop