มหาสมุทรปกคลุม 71% ของผิวโลก จนเรามองไม่เห็นเทือกเขาที่มีความยาวมากที่สุด รวมทั้งทางเชื่อมระหว่างทวีปที่บรรพบุรุษสมัยโบราณเคยใช้เดินทางอพยพ

ผลงานคลิปวิดีโอจากนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ James O’Donoghue แสดงให้เห็นพื้นผิวโลกใต้สมุทรหากน้ำทะเลลดระดับลงในแต่ละระดับความลึกจนกระทั่งไม่เหลือน้ำเลย

อ่าวคาร์เพนแทเรียจะปรากฏให้เห็นทันทีที่ระดับน้ำลดลงไป 50 เมตร จากนั้นอ่าวไทย รวมทั้งทางเชื่อมไปถึงเกาะบอร์เนียวจะปรากฏเมื่อน้ำลดลงไป 80 เมตร รวมทั้งพื้นทะเลเหลืองด้วย

จากนั้นไหล่ทวีปต่างๆจะปรากฏให้เห็นทันทีที่ระกับน้ำในมหาสมุทรลดลงไปถึง 140 เมตรยกเว้นแทบขั้วโลกที่ไหล่ทวีปส่วนนั้นจะอยู่ลึกลงไปอีกหน่อย และเมื่อน้ำลดลงไปใกล้ 3,000 เมตร แนวสันกลางกลางมหาสมุทรทั้งหมดจะปรากฏให้เห็น ท่านจะได้เห็นแนวสันเขายาวที่สุดในโลกที่ยาวถึง 60,000 กิโลเมตร กลางมหาสมุทรแอตแลนติกด้วย

เมื่อน้ำลดลงไปที่ 6,000 เมตร ผิวพื้นของทุกมหาสมุทรก็จะปรากฏออกมาจนหมด ยกเว้นร่องลึกมาเรียนา จุดที่ลึกที่สุดบนเปลือกโลกที่จะยังคงมีน้ำขังอยู่เสมอจนถึงความลึก 10,911 เมตร

ครั้งหนึ่งในยุคน้ำแข็งครั้งล่าสุด น้ำทะเลเคยลดระดับลงไปมากเนื่องจากกลายสภาพเป็นน้ำแข็งบนผิวทวีป เปิดโอกาสให้ทางเชื่อมระหว่างแผ่นดินต่างๆต่อถึงกันทำให้มนุษย์ในยุคนั้นไปมาหาสู่และอพยพเผ่าพันธุ์ไประหว่างทวีปได้โดยไม่ต้องใช้เรือ

นี่คือความมหัศจรรย์ของโลกเรา ดาวเคราะห์ที่ปกคลุมเปลือกบนสุดด้วยของเหลวเป็นส่วนใหญ่ แต่หากวันหนึ่ง สมุมติว่าโลกเราเกิดการสูญเสียน้ำไปจนหมดสิ้นแบบดาวอังคาร ผิวโลกจะดูเหมือนรูปสุดท้ายด้านบนนี้ ซึ่งทำให้นึกถึงดาวอังคารในทุกวันนี้ได้ทันที

ที่มา https://www.sciencealert.com/nasa-video-reveals-the-hidden-three-fifths-of-earth-s-surface/amp

เรียบเรียงโดย @MrVop