การระบาดของไวรัส SARS-CoV-2 ที่ก่อให้เกิดโรคปอดอักเสบ COVID-19 ไปทั่วโลกครั้งนี้ไม่ธรรมดา ด้วยอัตราการระบาดแบบเท่าทวีคูณ จนแทบจะเกินกำลังของหน่วยแพทย์ในหลายประเทศที่จะรับมือ

ผลกระทบของโรคระบาดครั้งนี้กระจายไปเป็นวงกว้างทั่วโลกจนเข้าไปถึงโครงการอวกาศต่างๆเช่นการที่ต้องเลื่อนการสำรวจดาวอังคารของ Exomars ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง ESA ของยุโรปกับ Roscosmos ของรัสเซียเนื่องจากปัญหาการคมนาคมระหว่างประเทศ และอาจกระทบไปถึงโครงการสำรวจดวงจันทร์ปี 2024 ของ NASA เองด้วย

เมื่อการทำศึกระหว่างมนุษย์และไวรัสรอบนี้ใหญ่หลวงนัก NASA องค์การอวกาศแห่งสหรัฐฯก็ตัดสินใจให้ใช้พลังคำนวนของซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ SGI Altix ที่ NASA Ames Research Center ในชื่อ ‘Kalpana’  ซึ่งมีโปรเซสเซอร์มากถึง 512 ตัวมาร่วมรบ

งานหลักๆของการให้ยืมใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ครั้งนี้คือ ให้เหล่านักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆสามารถลดเวลาในการพยากรณ์การระบาดของไวรัส โดยอาจถึงการเชื่อมต่อดาวเทียมเข้ามาร่วมเพื่อให้ได้ผลทางภูมิศาสตร์ และที่สำคัญเหนืออื่นใด คือการสร้างวัคซีนป้องกันไวรัส SAR-CoV-2 นี้ออกมาให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

นับเป็นอีกหนึ่งในการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนของมนุษย์ที่จะไม่ยอมแพ้ไวรัสจริงๆ

เรียบเรียงโดย @MrVop