ดวงจันทร์ที่น่าไปสำรวจที่สุดในระบบสุริยะมี 3 ดวง เนื่องจากมีโอกาสพบชีวิตต่างพิภพมากกว่าใคร ดวงแรกคือยูโรปาของดาวพฤหัส ถัดไปคือดวงจันทร์ไททันและเอนเซลาดัสของดาวเสาร์ และล่าสุด NASA ได้ออกมายืนยันว่าแล้วว่าจะเดินหน้าโครงการ Europa Clipper เพื่อไปสำรวจยูโรปา ดวงจันทร์ที่อยู่ใกล้ที่สุดใน 3 ดวงก่อน

ยาน Europa Clipper จะทำการสำรวจดวงจันทร์ยูโรปาอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าดวงจันทร์ที่มีมหาสมุทรซ่อนอยู่ใต้ผิวน้ำแข็งดวงนี้ มีคุณสมบัติครอบคลุมเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้หรือไม่

ยานสำรวจที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ลำนี้จะโคจรรอบดาวพฤหัสทุก 2 สัปดาห์โดยกำหนดวงโคจรให้เข้าใกล้ดวงจันทร์ยูโรปาให้มากที่สุดเพื่อให้เครื่องมือต่างๆบนยานสามารถทำงานอย่างครบถ้วน

ตลอดโครงการ ยาน Europa Clipper จะโคจรรอบดาวพฤหัสทั้งสิ้น 45 รอบ โดยปรับระยะห่างจากดวงจันทร์ยูโรปาตั้งแต่ 2,700 กิโลเมตรไปจนถึงระยะประชิดที่ 25 กิโลเมตรเพื่อใช้เครื่องมือจำนวน 9 ชิ้นที่ติดตั้งไปกับยาน เก็บรายละเอียดทุกมิติของดวงจันทร์ดวงนี้ให้ครบถ้วน

เครื่องมือทั้ง 9 ชิ้นของ Europa Clipper ได้แก่

1. SUrface Dust Mass Analyzer (SUDA):  เครื่องมือนี้จะใช้ในการวัดองค์ประกอบของอนุภาคของแข็งที่ปล่อยออกมาจากพื้นผิวของดวงจันทร์ยูโรปาจากการเข้าชนของอุกกาบาต นอกจากนี้ยังจะสามารถวัดคุณสมบัติของอนุภาคของแข็งขนาดเล็กที่เชื่อว่าจะพ่นออกจากมหาสมุทรที่ซ่อนอยู่ภายในดวงจันทร์ด้วย

2. Europa Imaging System (EIS):  กล้องมุมกว้างและแคบในเครื่องมือนี้จะถ่ายภาพพื้นผิวของดวงจันทร์เพื่อทำแผนที่ความละเอียดระดับ 50 เมตร

3. Europa Thermal Emission Imaging System (E-THEMIS): กล้องถ่ายภาพความร้อนของตัวนี้จะให้ความละเอียดเชิงพื้นที่ในหลายสเปกตรัมของยูโรปา เพื่อช่วยในการตรวจจับบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวต่างๆของผิวดวงจันทร์

4. Plasma Instrument for Magnetic Sounding (PIMS):  เครื่องมือนี้จะทำงานร่วมกับเครื่องวัดสนามแม่เหล็กในข้อถัดไป และเป็นกุญแจสำคัญในการคำนวนหาความหนาของเปลือกน้ำแข็ง ความลึกของมหาสมุทร และความเค็มของน้ำที่กักเก็บไว้ในดวงจันทร์ดวงนี้ โดยการเปรียบเทียบสัญญาณเหนี่ยวนำแม่เหล็กกับกระแสพลาสมาที่อยู่รอบยูโรปา

5. Interior Characterization of Europa using Magnetometry (ICEMAG):  เครื่องวัดสนามแม่เหล็กนี้จะทำการวัดสนามแม่เหล็กใกล้ขั้วของยูโรปาและทำงานร่วมกับเครื่องมือ PIMS ในหัวข้อก่อน

6. Mapping Imaging Spectrometer for Europa (MISE):  สเปกโตรมิเตอร์นี้จะตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมี รวมทั้งทำแผนที่การแพร่กระจายของสารอินทรีย์ เกลือ กรดไฮเดรต รวมทั้งสารประกอบอื่นๆของน้ำในมหาสมุทรใต้ผิวน้ำแข็งของดวงจันทร์ดวงนี้

7. Radar for Europa Assessment and Sounding: Ocean to Near-surface (REASON):  เครื่องมือเรดาร์คลื่นความถี่คู่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแสดงลักษณะการสะท้อนคลื่นเรดาร์ของเปลือกดวงจันทร์เพื่อให้ทราบโครงสร้างของชั้นน้ำแข็งและค้นหาสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยกล้องถ่ายภาพชนิดอื่นๆ

8. MAss SPectrometer for Planetary EXploration/Europa (MASPEX):  เครื่องมือนี้จะค้นหาองค์ประกอบของพื้นผิวและมหาสมุทรใต้ผิวดวงจันทร์โดยการตรวจวัดชั้นบรรยากาศที่มีความบางมากของยูโรปา และวัตถุอื่นๆจากผิวดวงจันทร์ที่พุ่งออกสู่อวกาศ

9. Ultraviolet Spectrograph/Europa (UVS):  เครื่องมือนี้จะใช้เทคนิคเดียวกับที่ใช้ในกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล ในการตรวจสอบพวยน้ำพุที่พุ่งออกมาจากพื้นผิวของดวงจันทร์ยูโรปา เพื่อหาข้อมูลที่มีค่าเกี่ยวกับองค์ประกอบและการเปลี่ยนแปลงของชั้นบรรยากาศของดวงจันทร์

NASA ยังไม่กำหนดวันเวลาที่จะปล่อยยานลำนี้