NASA วางแผนพัฒนาฝูงผึ้งยนต์ “มาร์สบีส์” (Marsbees) เพื่อบินสำรวจดาวอังคารในอนาคต

ดาวอังคารมีอากาศ ไม่เหมือนดวงจันทร์ นั่นแปลว่าเครื่องบินสามารถบินได้ แต่ความที่อากาศเบาบางมาก เครื่องบินจึงต้องเบาตามไปด้วยและอะไรตจะเหมาะไปกว่าใช้โดรนขนาดจิ๋วเหมือนแมลงในการบินสำรวจดาวเคราะห์ทะเลทรายดวงนี้

ผิวของดาวอังคารนั้นเป็นอุปสรรคกับการใช้ล้อเป็นอย่างมาก มันมีก้อนหินมีหลุมเป็นอุปสรรคอยู่ทั่วไปหมด ยานโรเวอร์สำรวจผิวดาวอย่างเช่นยานคิวริออซิตี้  (Curiosity)  ที่นาซาใช้งานอยู่บนดาวอังคารในปัจจุบัน จึงมีพื้นที่สำรวจน้อยมาก ตั้งแต่สิงหาคม 2012 ถึง กุมภาพันธ์ 2018 ยานโรเวอร์ลำนี้เดินทางสำรวจไปได้เพียงระยะทาง 18.13  กิโลเมตร เท่านั้น

หากโครงการ “มาร์สบีส์” (Marsbees) ได้รับความเห็นชอบ ยานโรเวอร์สำรวจผิวดาวอย่างเช่นยานคิวริออซิตี้จำหน้าที่เป็นสถานีทวนสัญญาณและเป็นแท่นชาร์จให้ฝูงผึ้งแทน โดยตัวหุ่นยนต์ผึ้ง “มาร์สบีส์” นั้นจะเป็นไมโครบ็อทที่บินได้อย่างคล่องแคล่ว ติดตั้งกล้องและเซนเซอร์ต่าง ๆหลายตัว เพื่อเก็บและส่งข้อมูลการสำรวจกลับมาที่ยานโรเวอร์ โดยนาซาคาดว่าฝูงผึ้งจะสามารถทำแผนที่ภูมิประเทศและเก็บตัวอย่างโมเลกุลของอากาศบนดาวอังคารได้อย่างรวดเร็ว แถมยังสามารถสำรวจพื้นที่ขนาดใหญ่ได้โดยใช้เวลาไม่มากเนื่องจากใช้ปีกแทนล้อ

แม้บรรยากาศบนดาวอังคารเบาบางมาก แต่มันก็มีข้อดีคือดาวนี้มีแรงโน้งถ่วงต่ำกว่าโลกเช่นกัน การสร้างผึ้งยนต์ให้ปีกกว้างกว่าตัวก็เป็นเทคนิคที่ดีที่จำทำให้ผึ้งลอยตัวบนอากาศได้นานโดยใช้ไฟฟ้าไม่มาก เรียกว่าประหยัดกว่าสร้างเครื่องบินโดรนลำใหญ่ๆเยอะ

เรียบเรียงโดย @MrVop