ในการเดินทางท่องอวกาศนั้น พลังงานถือเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญสูงมาก เนื่องจากการเดินทางในอวกาศเป็นการเดินทางที่ยาวนาน ดังนั้นต้องมั่นใจว่าพลังงานทีมีความสามารถพาเราไปได้จนจบการเดินทาง ซึ่งโดยปกติแล้วแหล่งพลังงานของยานอวกาศนอกจากพลังงานขับดันจากเชื้อเพลิงแล้ว จะมีพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการควบคุมระบบต่างๆของยาน โดยพลังงานไฟฟ้าดังกล่าวได้มาจากเซลล์แสงอาทิตย์ที่มาคู่กับแบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟได้ ซึ่งจะใช้ในกรณีที่ยานอวกาศเดินทางผ่านเงาของดาวเคราะห์ที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์ หรือในกรณีที่ยานอวกาศเดินทางไปยังสถานที่ซึ่งแสงอาทิตย์ส่องไปไม่ถึง จะใช้แหล่งพลังงานเป็นปฏิกรณ์นิวเคลียร์แทน ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้องค์การ NASA ได้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่สามารถจ่ายพลังงานให้กับยานอวกาศได้นานกว่า 100 ปีโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาพลังงานจากแสงอาทิตย์เลย

Kilopower เป็นชื่อของปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบฟิชชั่นแบบใหม่ที่ใช้พลังงานความร้อนจากธาตุยูเรเนียมมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ่งพลังงานที่ผลิตมาได้นั้นสามารถใช้กับยานอวกาศได้นานนับร้อยปี และจากการทดสอบปฏิกรณ์ต้นแบบที่มีชื่อว่า KRUSTY (Kilopower Reactor Using Stirling Technology) พบว่ามันสามารถสร้างความร้อนได้สูงถึง 800 องศาเซลเซียส และแปลงความร้อนดังกล่าวเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ถึง 1 กิโลวัตต์ เมื่อเทียบกับปฏิกรณ์แบบเก่าอย่าง RTGs ที่ให้พลังงานไฟฟ้าได้เพียง 580 วัตต์จากธาตุพลูโตเนียม ซึ่งในอนาคตทีมนักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าสามารถเพิ่มกำลังไฟฟ้าที่ผลิตได้ให้สูงถึง 40 กิโลวัตต์ซึ่งเพียงพอต่อการเดินทางไปยังดวงจันทร์หรือกระทั่งดาวอังคาร ทำให้นักวิทยาศาสตร์มั่นใจว่าปฏิกรณ์รุ่นใหม่ที่ทำการออกแบบขึ้น จะสามารถนำมาใช้กับโครงการท่องอวกาศในอนาคต เช่น การส่งมนุษย์ไปยังดาวอังคารหรือการส่งยานไปสำรวจในอวกาศอันไกลโพ้นได้โดยที่ยานเหล่านั้นไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เลย

นอกจากความสามารถในการผลิตพลังงานที่ได้กล่าวไปแล้ว KRUSTY ยังมีข้อดีในเรื่องของความเสถียรในการผลิตพลังงาน ซึ่งแตกต่างจากปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบเก่าอย่าง RTGs ที่มีการใช้อยู่ในยานอวกาศ ณ ตอนนี้ ซึ่งมีปัญหาในด้านเสถียรภาพและผลิตพลังงานได้ต่ำ ทำให้ NASA เชื่อมั่นว่า kilopowerจะเป็นคำตอบของแหล่งพลังงานของยานอวกาศในอนาคตอย่างแน่นอน

ที่มา http://www.iflscience.com/space/nasa-just-tested-a-new-nuclear-fission-reactor-and-the-results-were-incredible/all/
เรียบเรียงโดย @MrVop