หิ้งน้ำแข็ง หรือ Ice shelf เป็นส่วนของธารน้ำแข็งที่ยื่นออกจากแผ่นทวีปไปในมหาสมุทร ทำหน้าที่เป็น “กันชน” คอยหยุดยั้งไม่ให้ธารน้ำแข็งหรือ Glacier ไหลลงสู่ทะเล หากไร้หิ้งน้ำแข็ง ธารน้ำแข็งจะเลื่อนออกจากแผ่นทวีปลงไปและละลายในมหาสมุทรและมีผลทำให้ปริมาณน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น

ล่าสุด NASA ได้แสดงภาพถ่ายของหิ้งน้ำแข็ง ลาร์เสนซี (Larsen C) ซึ่งเป็นหนึ่งใน 3 หิ้งน้ำแข็งที่สำตัญที่สุดในคาบสมุทรแอนตาร์กติก และเป็นหิ้งน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่สุดของคาบสมุทรดังกล่าว พบมีว่า “รอยแตก” ขนาดใหญ่โตมหึมา

รอยแตกนี้ยาวกว่า 113 กิโลเมตร ถ่างออกกว้างกว่า 90 เมตร และกลายเป็นหุบเหวลึกกวา่ ครึ่งกิโลเมตร

ก่อนหน้านี้หิ้งน้ำแข็งขนาดเล็กกว่า 2 หิ้ง ทางฝั่งตะวันออกของคาบสมุทรที่ยื่นออกจากทวีปแอนตาร์กติกาไปทางอเมริกาใต้ได้ทลายลงในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยครั้งแรกเป็นการทลายของหิ้งน้ำแข็งลาร์เสนเอ (Larsen A) ในปี 1995 ตามมาด้วยการทลายของหิ้งน้ำแข็งลาร์เสนบี (Larsen B) ในปี 2002

หิ้งน้ำแข็งลาร์เสนซีนั้นเป็นหิ้งน้ำแข็งใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก มีพื้นที่ครอบคลุมราว 55,000 ตารางกิโลเมตร หรือเกือบๆ 2 เท่าของขนาดประเทศเบลเยียม และกำลังส่อแววจะพังทลายตามหิ้งน้ำแข็งเอและบี ไปในอนาคตอันใกล้

สาเหตุคือการสูญเสียมวลน้ำแข็งจากอุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่สูงขึ้นนตลอดเวลา ภาพถ่ายนี้คือหลักฐานชั้นดีและเป็นเครื่องเตือนใจให้มวลมนุษย์ไม่มัวชักช้าในการแก้ปัญหาตรงนี้ ก่อนทุกอยา่งจะสายไป

อ้างอิง http://www.iflscience.com/space/nasa-photographs-massive-crack-in-antarctica-ice-shelf/
เรียบเรียงโดย @MrVop