Moderna บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพชั้นนำในสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นในวันที่ 16 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ว่าวัคซีน mRNA-1273 ที่อยู่ในระหว่างการทดลองเฟสที่ 3 มีประสิทธิภาพสูงถึง 94.5%

วัคซีน mRNA-1273 ของ Moderna นั้นเป็นการพัฒนาร่วมกันของทางบริษัท​ฯและสถาบันสุขภาพแห่งชาติสหรัฐ​ฯ โดยทำการทดลองวัคซีน​นี้ในอาสาสมัครจำนวน 30,000 ราย

ครึ่งหนึ่งของกลุ่มอาสาสมัคร​ได้รับวัคซีน 2 โดส ห่างกัน 4 สัปดาห์ และอีกครึ่งหนึ่งได้รับยาหลอก โดยทีมสังเกตการณ์อิสระได้ตรวจวิเคราะห์กลุ่มผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการป่วยกลุ่มแรกจำนวน 95 ราย พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพียง 5 รายในกลุ่มผู้ที่ได้รับวัคซีนจริง ขณะที่ 90 รายที่เหลือล้วนเป็นกลุ่มที่ได้รับยาหลอก จึงถือได้ว่าวัคซีน​ mRNA-1273 นี้มีประสิทธิภาพสูง 94.5%

ทีมสังเกตการณ์อิสระรายงานเพิ่มเติม​ว่า ผู้ติดเชื้อ 11 รายที่พบว่ามีอาการป่วยรุนแรงนั้น ล้วนแล้วแต่​อยู่ในกลุ่มผู้ที่ได้รับยาหลอกทั้งสิ้น​ และจากข้อมูลจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่พบอันตรายจากผลข้างเคียงหรือความน่ากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีน mRNA-1273 นี้แต่อย่างใด

ทางบริษัท​ Moderna ยังติดตามผลการทดลองในกลุ่ม​ผู้ได้รับวัคซีนและย​ัคงมีการศึกษา​เพิ่มเติม ในอีกด้าน​หนึ่ง​ก็กำลังยื่นขออนุมัติ​การใช้วัคซีน​นี้จาก FDA และหากทุกอย่าง​ดำเนินไปตามเป้าหมาย​ ทาง Moderna มั่นใจว่สสามารถผลิตวัคซีนได้ 20 ล้านโดสภายในสิ้นปีนี้ จากนั้นจะผลิตเพิ่มอีก 500-1,000 ล้านโดสในปีหน้า เพื่อให้ทันต่อการใช้งานเพื่อยับยั้งการระบาดอย่างกว้างขวาง​ของโรค COVID-19​