คลื่นแสงซึ่งก็คือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ล้อมรอบตัวเราตลอดเวลา แต่มนุษย์และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมโดยทั่วไปแล้วจะมองเห็นได้จำกัดมาก คือเห็นแสงเฉพาะย่านสีรุ้ง (400 ถึง 700 นาโนโมตร) แสงในความถี่อื่นๆซึ่งมีประโยชน์มากมายแต่เรากลับมองไม่เห็น

หากอยากมองเห็นในความมืด หรือมองเห็นภาพความร้อนที่แผ่ออกมาจากตัวคน เราต้องสวมแว่น Night vision แบบที่เห็นทหารสหรัฐฯใช้กันอยู่บ่อยๆในภาพยนต์ แว่นนั้นจะแปลงคลื่นแสงในย่านอินฟราเรท (IR) หรือเกือบเป็นอินฟราเรด (NIR) กลายมาเป็นภาพสีเขียวในย่านแสงรุ้งที่ตาเรามองเห็น แต่เมื่อเร็วๆนี้ ทีมนักวิจัยจากโรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยแมสซาชูเซตส์ ร่วมกับทีมจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนและศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์สมองและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีน ได้พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการทำให้ดวงตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (ในอนาคตอาจเป็นมนุษย์เรา) เกิดความสามารถพิเศษ ที่จะมองเห็นแสงในย่านอินฟราเรทได้โดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์ภายนอกมาช่วยแต่อย่างใด

วิธีการคือการฉีดโปรตีน Concanavalin A หรือ ConA ในทำขึ้นมาในรูปแบบของอนุภาคนาโนเข้าไปทำหน้าที่คล้ายกาวที่จะต่อเชื่อมเซลรับแสงในดวงตาของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้เกิดความสามารถในการรับแสงในย่านที่กว้างขึ้น คือให้รับความยาวคลื่นเกิน 700 ไปได้ถึง 980 นาโนเมตรหรือก็คือแสงในย่านอินฟราเรดนั่นเอง โดยในการทดลองทีมวิจัยได้ฉีด ConA เข้าไปในกลุ่มของหนูที่เลือกเอาไว้ หลังจากสารเคมีเริ่มทำงาน ดวงตาของหนูพวกนี้จะกลายเป็นดวงตาซูปเปอร์หนูขึ้นมาทันที

เมื่อลองเอาไฟฉายที่เป็นแสงย่านอินฟราเรดฉายไปที่ตาหนูธรรมดาที่ไม่ได้ฉีดยา หนูนั้นจะไม่รับรู่ใดๆ แต่หากเอาแสงนี้ฉายไปที่ดวงตาหนูที่ได้รับการฉีดยา ม่านตาหนูจะหดเล็กลงนั่นคือการตอบสนองต่อแสงย่านนี้ได้นั่นเอง และกลุ่มหนูที่ฉีดยานี้ยังมองเห็นเป้าหมายในความมืดได้อย่างแม่นยำ อย่างเช่นลองฝึกให้หนูท้้ง 2 กลุ่มวิ่งไปหาเครื่องหมายสามเหลี่ยม เมื่ออยู่ในแสงธรรมดา หนูจะวิ่งไปหาได้ถูกต้อง แต่เมื่อให้เครื่องหมายนี้เรืองแสงเฉพาะในย่านอินฟราเรด หนู่กลุ่มที่ฉีดยาเท่านั้นที่วิ่งไปหาได้ถุกต้อง หนูที่ไม่ได้ฉีดยาจะวิ่งแบบสุ่มๆ

หนูที่ฉีดยานี้จะมองเห็นในแสงปกติได้ควบคู่กับมองเห็นในย่ายแสงอินฟราเรดได้และยาที่ฉีดให้ก็จะเสื่อมสภาพไปเองใน 2 สัปดาห์โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อดวงตาหนู

ผลการวิจัยนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร journal Cell.
เรียบเรียงโดย @MrVop