พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-use plastic) กำลังก่อปัญหาทางมลภาวะไปทั่วโลก โดยเฉพาะขยะที่ไหลไปสู่มหาสมุทร ตัวเลขล่าสุดจากองค์การสหประชาชาติชี้ว่ามีปริมาณขยะพลาสติกกว่า 100 ล้านตันในท้องทะเลทั่วโลกเวลสานี้และยังเพิ่มขึ้นไม่หยุด ที่แย่คือขยะพลาสติพวกนี้มีอัตราการย่อยสลายที่ต่ำมากจนแทบจะกลายเป็นของถาวรที่ลอยอยู่ในน้ำ

ล่าสุด Lucy Hughes นักศึกษาหญิงชาวอังกฤษอายุ 23 ปี ได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ที่เธอหวังว่าสักวันหนึ่งจะสามารถนำมาใช้แทนพลาสติกแบบที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งได้ มันมีชื่อว่า “MarinaTex”

แรงบันดาลใจของ Lucy มาจากความกังวลเกี่ยวกับปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่มีเพิ่มมากขึ้นในทุกวินาที และเมื่อเธอได้เห็นรายงานฉบับหนึ่งที่ระบุว่า ภายในปี พ.ศ. 2593 ในมหาสมุทรจะมีปริมาณพลาสติกมากกว่าปริมาณปลา เธอก็คิดว่าต้องทำอะไรซักอย่างเพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่กำลังเป็นอยู่นี้

Lucy Hughes เริ่มศึกษาวิธีการลดปริมาณขยะจากอุตสาหกรรมประมงซึ่งผลิตของเสียปีละหลายสิบล้านตันทั่วโลก หลังการตรวจสอบชิ้นส่วนปลาที่เหลือจากการแปรรูป Lucy ก็ได้แนวคิดในการใช้วัสดุเหลือทิ้งดังกล่าวมาผลิตเป็นไบโอพลาสติก โดยการเพิ่มโมเลกุลไคโตซาน ซึ่งมาจากสัตว์ทะเล เช่น ปู และวุ้นจากสาหร่ายสีแดงเข้าไป เป็นที่มาของ “MarinaTex” ซึ่ง Lucy ใช้เป็นโปรเจ็คจบการศึกษาของเธอที่มหาวิทยาลัย Sussex  ด้วย

คลิปจาก มูลนิธิ James Dyson แสดงให้เห็น Lucy Hughes กับสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

“MarinaTex” คือไบโอพลาสติกที่มีลักษณะหลังผลิตสำเร็จแล้วแผ่นกึ่งใส มีความแข็งแรงและทนทานใช้แทนพลาสติกจริงจำพวกใช้ครั้งเดียวทิ้งได้อย่างสบาย ที่ยอดเยี่ยมคือ “MarinaTex” เป็นวัสดุที่รับประทานได้ และจะย่อยสลายได้เองภายใน 4-6 สัปดาห์ภายใต้สภาวะปกติโดยไม่ก่อให้เกิดมลภาวะใดๆต่อสิ่งแวดล้อม

สิ่งประดิษฐ์อันยอดเยี่ยมนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับนานาชาติปี 2019 จากมูลนิธิ James Dyson เมื่อวันที 13 พฤศจิกายน 62 ที่ผ่านมา โดยผู้ก่อตั้งมูลนิธิ James Dyson ได้อธิบายถึงไบโอพลาสติก “MarinaTex” นี้ว่ามีความแข็งแรง ปลอดภัย กว่าพลาสติกโพลีเอธิลีน ทั้งยังย่อยสลายได้ง่ายซึ่งมันจะกลายมาเป็นปุ๋ยในกรณีที่ย่อยสลายในดิน ทำให้เหมาะสมที่จะนำมาใช้แทนพลาสติกโพลีเอธิลีน ที่เป็นวัสดุที่ใช้ผลิตถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งในทุกวันนี้ โดยเขาได้มอบเงินรางวัล 41,000 ดอลลาร์แก่ Lucy Hughes เจ้าของสิ่งประดิษฐ์นี้ด้วย

Lucy ยังไม่หยุดพัฒนาไบโอพลาสติกนี้ โดยวางแผนที่จะนำเงินรางวัลที่ได้รับมาไปต่อยอดในการวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถผลิต “MarinaTex” ออกมาในปริมาณมากและมีราคาถูกลงให้สามารถออกวางตลาดได้จริงในอนาคต

เรียบเรียงโดย @MrVop