สมองมนุษย์เป้นอวัยวะที่สลับซับซ้อน แต่เราเรียนรู้มันน้อยมาก ล่าสุดมีผลวิจัยว่าความเปลี่ยนแปลงต่างๆของสนามแม่เหล็กโลก นอกจากส่งผลต่อสัตว์บางชนิดเช่นผึ้ง ปลาซัลมอล เต่า โลมา วาฬ นกบางพันธุ์ ค้างคาว แล้วยังส่งผลต่อคลื่นอัลฟาในสมองมนุษย์ด้วย

สมองมนุษย์จะปล่อยคลื่นออกมาเมื่อวัดด้วยเครื่อง EEG (electroencephalography ) เป็นหลายความถี่แล้วแต่กิจกรรมที่สมองทำอยู่เวลานั้น เช่นคลื่นสมองเบต้า เป็นคลื่นสมองในชีวิตประจำวัน คลื่นสมองอัลฟา เป็นคลื่นสมองระหว่างเกิดความผ่อนคลายในจิต หรือกำลังฝันกลางวัน แต่ยังไม่หลับจริง คลื่นสมองธีตา เป็นคลื่นสมองช่วงหลับฝัน (REM) และคลื่นสมองเดลต้า คลื่นในขณะหลับลึกไม่ฝัน

ทีมวิจัยนำอาสาสมัครไปนั่งในห้องโลหะที่ทำเป็นลักษณะของ “กรงฟาราเดย์” เป็นผลให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้านนอกเข้าไปไม่ได้ แต่ภายในห้องจะมีโครงข่ายสำหรับสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมาเองโดยต่อเครื่องวัดคลื่นสมองไว้ที่ศรีษะอาสาสมัครจำนวน 64 ตำแหน่ง เมื่อลองเปลี่ยนทิศทางของสนามแม่เหล็กในห้องเลียนแบบสนามแม่เหล็กโลกโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา จากนั้นหมุนทวนเข็ม รวมทั้งตั้งให้เลียนแบบสนามแม่เหล็กโลกในองศาที่ตรงกับบ้านเกิดของอาสาสมัคร ผลปรากฏว่าคลื่นสมองอัลฟาในสมองมีอาการเปลี่ยนแปลงสัมพันธ์กับทิศทางของสนามแม่เหล็กอย่างมีนัยสำคัญ

Joseph Kirschvink และ Shin Shimojo สองผู้ร่วมงานวิจัยกล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “นี่คือหลักฐานที่เป็นรูปธรรมชิ้นแรกสุดว่าสมองมนุษย์มีสำผัสแม่เหล็กที่เรียกว่า Magnetoreception”

ทีมงานยังไม่สรุปว่าระบบสัมผัสนี้มีไว้พื่ออะไร คาดว่าน่าจะเป็นความสามารถในการใช้นำทางในยุคโบราณที่ทุกวันนี้ไม่ได้ใช้งานแล้ว ทั้งนี้ทั้งนั้น ทีมงานจะทดสอบกับคลื่นสมองอื่นเพิ่มเติมด้วย

ลิงค์งานวิจัย https://authors.library.caltech.edu/90480/4/ENEURO.0483-18.2019.full.pdf

เรียบเรียงโดย @MrVop