ทีมนักบรรพชีวินวิทยาจากสเปนและโปรตุเกส พบซากฟอสซิลไดโนเสาร์กินเนื้อสายพันธุ์ใหม่จากยุคจูราสสิก ช่วง 153 ถึง 145 ล้านปีก่อน

ไดโนเสาร์นี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Lusovenator santosi ทีมงานพบซากของมันในพื้นที่ๆเป็นเขตประเทศโปรตุเกสในทุกวันนี้

นักล่าตัวนี้มีความยาวจากหัวถึงหางเพียง 3.5 เมตร สูงจากพื้นราว 1 เมตร ถือว่ามีขนาดเล็กหากเทียบกับไดโนเสาร์สายพันธุ์อื่นในตระกูลเดียวกับมัน คือตระกูล carcharodontosaurian ซึ่งมีไดโนเสาร์ที่รู้จักกันดีคือคาร์คาโรดอนโตซอรัส นักล่าขนาดยักษ์ที่อาจใหญ่กว่านี้ถึงเกือบ 4 เท่า

Selected elements of Lusovenator santosi and other carcharodontosaurs showing some of the features that clearly nest the new species within Carcharodontosauria: (A) Lusovenator santosi, right ilium in medial view; (B) possible carcharodontosaur from Tendaguru, right ilium in medial view; (C, D) Lusovenator santosi, right ischium in (C) proximal and (D) lateral views; (E, F) Acrocanthosaurus atokensis, left ischium in (E) proximal and (F) lateral views; (G, H) Lusovenator santosi, middle caudal vertebrae in (G) lateral and (H) dorsal views (I, J) Veteropristisaurus milneri, middle caudal vertebrae in (I) lateral and (J) dorsal views. Abbreviations: acdl – anterior centrodiapophyseal lamina, alr – anterior lateral ridge, ilc – iliac peduncle, pamr – preacetabular medial ridge, polr – posterior lateral ridge, sprl – spinoprezygapophyseal lamina. Scale bars – 100 mm (A-F) and 50 mm (G-J). Image credit: Malafaia et al, doi: 10.1080/02724634.2020.1768106.

นักบรรพชีวินวิทยา ระบุความแตกต่างของ Lusovenator santosi จากซากฟอสซิลจำนวน 2 ชิ้นที่ขุดพบในแหล่ง Lusitanian Basin และคาดว่าไดโนเสาร์ที่พบนี้น่าจะเกิดในยุคแรกๆของสายวิวัฒนาการ

ฟอสซิลชิ้นแรกที่พบทีอายุ 153 ล้านปี ขุดพบในเขตโลรินญา (Lourinhã) ชิ้นที่สองอายุใหม่กว่าชิ้นแรก 8 บ้านพบ พบในเขตโตเรส แวระส ( Torres Vedras) ของประเทศโปรตุเกส

การค้นพบครั้งนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสาร Journal of Vertebrate Paleontology ตามนี้ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2020.1768106

เรียบเรียงโดย @MrVop