ktc visa platinum

เงินเดือน

15,000 บาท ขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ไม่เกิน 16% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-70 ปีktc visa platinum

แนะนำบัตรเครดิต ktc visa platinum และบัตร ktc visa platinum mastercard   

ถ้าจะพูดถึงการทำบัตรเคทีซีของ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ทั้งบัตรเคทีซี ktc visa platinum และ ktc visa platinum mastercard  จะช่วยตอบโจทย์ให้กับทุกๆไลฟ์สไตล์ ให้ชีวิตได้รับกับความสะดวก ด้านการเงิน ไม่ว่าจะจ่ายผ่านบัตรเพื่อจะซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคต่างๆ ยังสามารถจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย และโปรโมชั่นกับการสะสมคะแนน และเครดิตเงินคืน 

แนะนำบัตรเครดิต ktc visa platinum และ ktc visa platinum mastercard  

บัตรเครดิต ktc visa platinum เงื่อนไขและการสมัครบัตรเครดิตกรุงไทย

เป็นบัตรเคทีซีที่จะเพิ่มความสะดวกกับทุกๆการใช้จ่ายผ่านบัตร

 • จะได้รับฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพ แบบไม่มีเงื่อนไขไม่ต้องเสี่ยงกับเงินกู้ด่วนนอกระบบด้วย
 • เป็นบัตรเครดิต ktc visa platinum ผ่อนสินค้าและบริการต่างๆ ได้สูงสุดถึง 10 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0%
 • ยังสามารถจะเปลี่ยนยอดการชำระเต็มจำนวนให้เป็นยอดการผ่อนชำระ ได้ด้วยตัวเองผ่านระบบกับแอป KTC Mobile ได้สูงสุดถึง 10 เดือนด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.74% ต่อเดือน
 • การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ktc visa platinum จะได้รับ 1 คะแนน KTC Forever จากทุกๆ 25 บาท เพื่อไว้แลกรับรางวัลสินค้าที่ร่วมรายการต่างๆ โดยที่คะแนนจะไม่มีวันหมดอายุ
 • สามารถจะเบิกถอนเงินสดได้ 100% ของวงเงินที่คงเหลือในบัตรเครดิต ktc platinum แต่จะไม่เกิน 200,000 บาทต่อวัน
 • มีประกันการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินสูงถึง 8 ล้านบาทอีกทั้งยังประกันกระเป๋าเดินทางให้สูงสุดถึง 40,000 บาท

บัตรเครดิต ktc visa platinum mastercard  กับเงื่อนไขและสิทธิพิเศษต่างๆ

เป็นบัตรเคทีซีที่จะมอบสิทธิพิเศษมากมายสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์ ได้อย่างสบายใจ

 • มั่นใจกับทุกๆการจ่ายผ่านบัตรเคทีซี กับการช้อปปิ้งออนไลน์ได้ทั่วทุกมุมโลก และได้รับการประกันสินค้ากรณีสูญหาย ไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงถึง 200 usd ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566
 • ยังจะได้รับอัครดอกเบี้ย 0% นานสูงสุดถึง 10 เดือน กับการเลือกผ่อนชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัตร ktc visa platinum mastercard  
 • สามารถจะเบิกถอนเงินสดเหมือนสมัครบัตรกดเงินสดออนไลน์ได้สูงสุด 200,000 บาทต่อวัน หรือ 100% ของวงเงินคงเหลือที่มีในบัตร ktc visa platinum mastercard  
 • และพิเศษมากๆสำหรับการผ่อนชำระกับค่าใช้จ่ายที่ ต่างประเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ และฮ่องกง ด้วยอัตราดอกเบี้ย 0.69%

คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรเครดิต ktc visa platinum และ ktc visa platinum mastercard   

 • ผู้สมัครบัตรเคทีซีจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • สำหรับบุคคลธรรมดาจะต้องมีรายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 
 • สำหรับชาวต่างชาติจะต้องมีรายได้ 50,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป 

เอกสารในการสมัครบัตรเครดิต ktc visa platinum และ ktc visa platinum mastercard   

 • การสมัครบัตร ktc visa platinum จะต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง 
 • ใช้สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครบัตรเคทีซี
 • ต้องมีเอกสารแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือนฉบับจริง สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือใช้ 50ทวิปีล่าสุด
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารทั้งที่เป็นบัญชีเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน หรือจะเพิ่มเติมด้วยเอกสารแสดงรายได้อื่นๆที่ตรวจสอบได้ ในการสมัครบัตร ktc visa platinum mastercard   
 • กรณีเป็นชาวต่างชาติมีการทำงาน หรือกำลังประกอบธุรกิจในไทย ให้แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และใบอนุญาตทำงานในไทยที่มีอายุมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

แหล่งเงินด่วนต่างๆ

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 36% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปี

เงินเดือน

ถึง 7,000 บาทขึ้นไป

ร้อยละต่อปี

ถึง ระหว่าง 17-25% ต่อปี

อายุผู้กู้

20-60 ปี

เงินเดือน

ถึง ไม่กำหนด

ร้อยละต่อปี

ถึง ไม่เกิน 28% ต่อปี

อายุผู้กู้

ไม่กำหนด