นักดาราศาสตร์คาดว่ารู้แหล่งที่มาของแขกผู้มาเยือนจากดาวฤกษ์ดวงอื่น ดาวหาง 2I/Borisov แล้ว

ผลการศึกษาล่าสุดของทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัย A. Mickiewicz และศูนย์วิจัยอวกาศ Academy of Sciences ประเทศโปแลนด์ พบว่ามีโอกาสสูงมากที่ดาวหางอาคันตุกะ “บอริซอฟ” จะเดินทางมาจากระบบดาวคู่ที่ชื่อว่า “ครูเกอร์ 60”

“ครูเกอร์ 60” Kruger 60 เป็นระบบดาวคู่ในกลุ่มดาวเซเฟอุส ห่างจากโลกเราออกไป 13.15 ปีแสง ระบบดาวคู่ครูเกอร์ 60 นี้ยังมีอีกหลายชื่อเรียก เช่น DO Cephei, HD 239960, Gliese 860, BD + 56 2783, HIP 110893 และ ADS 15972

แต่ชื่อที่นิยมเรียก และเรียกง่ายคือ ครูเกอร์ 60 (Kruger 60) ซึ่งชื่อนี้ได้มาจากชอื่ของผู้ค้นพบ คือ Adalbert Kruger นักดาราศาสตร์ชาวเยอรมันในปี 1873

ดาวฤกษ์ทั้ง 2 ดวงของระบบดาวคู่”ครูเกอร์ 60″ เป็นดาวฤกษ์ประเภท M (ดาวแคระดง) ใช้ชื่อ Kruger 60A และ B

ครูเกอร์ 60A มีมวลประมาณ 27% ของมวลดวงอาทิตย์และรัศมีประมาณ 35% ของรัศมีดวงอาทิตย์ ส่วนครูเกอร์ 60B นั้นลงไปอีก โดยมีมวลประมาณ 18% ของมวลดวงอาทิตย์และมีขนาดรัศมีเพียง 24% ของรัศมีดวงอาทิตย์ ทั้งคู่โคจรรอบกันและกันทุกๆ 44.6 ปี

การค้นพบนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ลงใน arXiv.org ฉบับวันที่ 24 ก.ย.62 [กดอ่าน]

เรียบเรียงโดย @MrVop

*** การตั้งชื่อดาวหาง

การตั้งชื่อดาวหางจะใช้ Prefix (นำหน้า) ตามคาบการโคจรของดาวหาง ตามด้วยชื่อผู้ค้นพบ โดยใช้อักษร P แทนดาวหางคาบสั้นที่มีวงโคจรน้อยกว่า 200 ปี (กลับมาให้เราเห็นอีกครั้งไม่เกิน 200 ปี) ใช้อักษร C แทนดาวหางคาบยาว ที่มีวงโคจรมากกว่า 200 ปี อักษร D แทนดาวหางที่ดับสลายเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์โดยมีแต่ขาเข้าไม่มีขาออก อักษร X แทนดาวหางโบราณหรือดาวหางที่ไม่รู้คาบโคจรแน่ชัด

และอักษร I คือใหม่ที่สุด มีสมาชิกดวงเดียวครั้งแรกในปีนี้นั่นคือ 2I/Borisov