ยานขนส่งสัมภาระรุ่นแรกลำสุดท้ายนั่นคือยาน HTV-9 ขององค์การอวกาศญี่ปุ่น ( JAXA) ได้ประกอบพิธีปิดฉากภารกิจอย่างสมเกียรติหลังเดินทางออกจากสถานีอวกาศนานาชาติโดยการพุ่งลงมาเสียดสีกับชั้นบรรยากาศโลกจนลุกเป็นลูกไฟแล้วจางหายไปท่ามกลางความยินดีของเหล่าเจ้าหน้าที่ควบคุมยานที่ทุกสิ่งลุล่วงด้วยดีวานนี้ (20 ส.ค.)

ชื่อยาน HTV นั้นย่อมาจาก H-II Transfer Vehicle และมีชื่อในภาษาญี่ปุ่นว่า “กระสาสีขาว” หรือ Kounotori โดยยานรุ่นแรกนี้มีทั้งหมด 9 ลำ ยานลำแรกในรุ่นคือ HTV-1 นั้นเริ่มทำหน้าที่ในปี 2009 และทุกลำประสบความสำเร็จด้วยดีตลอดเวลา 11 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่หลักของ HTV คือส่งสัมภาระ อาหาร เชื้อเพลิง อุปกรณ์ทดลองทางวิทยาศาสตร์ไปสู่สถานีอวกาศ และในขากลับก็จะขนขยะของเสียต่างๆจากสถานีอวกาศลงมาทิ้งโดยการเผาไหม้ตัวเอง

ยานลำสุดท้ายของรุ่นคือ HTV-9 ในขากลับ ก็ได้ทำหน้าที่ปิดท้ายรุ่นโดยขนเอาอุปกรณ์ที่หมดสภาพใช้งานน้ำหนัก 3,400 กิโลกรัมจากสถานีอวกาศออกมาเพื่อทำลายจากการเผาไหม้ตัวเองจนเป็นจุลเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก

จากนี้ไปยานขนส่งสัมภาระสู่สถานีอวกาศนานาชาติก็จะเหลือปฏิบัติหน้าที่อยู่อีก 3 ตระกูล คือยานขนส่งดรากอนของบริษัท SpaceX และยานซิกนัสของบริษัท Northrop Grumman จากสหรัฐฯ และยานโปรเกรสขององค์การอวกาศรัสเซีย

ทั้งนี้ยานขนส่งสัมภาระรุ่นถัดไปขององค์การอวกาศญี่ปุ่นนั่นคือยาน HTV-X จะพร้อมกลับมาเสริมทีมในอีก 2 ปีข้างหน้าหรือปี 2022

เรียบเรียงโดย @MrVop